Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 18/2016

Bestyrelsen vedtager budgetplan og strategiske satsninger

På bestyrelsesmødet den 14. juni vedtog en enig bestyrelse planen for de besparelser, universitetet står over for som følge af Finansloven 2016. Den samlede besparelse frem til og med 2019 er estimeret til 280 mio. kr., og Aarhus Universitet er godt rustet til at håndtere de kommende økonomiske stramninger.

Bestyrelsen vedtog samtidig en prioritering af fire strategiske satsningsområder, som med 260 mio. kr. fra USM-midlerne skal bidrage til, at Aarhus Universitet i fremtiden står stærkt på de områder, hvor universitetets viden og kandidater i særlig grad efterspørges.

Budgetplanerne har været igennem en omfattende hørings- og medinddragelsesproces, og arbejdet med at konkretisere og implementere planer går nu i gang lokalt.


Nationalt Center for Skoleforskning åbner 1. august

DPU, Aarhus Universitet slår 1. august 2016 døren op for Nationalt Center for Skoleforskning, som er et vigtigt led i universitetets nye strategiske satsninger. Dekan Johnny Laursen har store forventninger til det nye center, som skal stå for at samle dansk uddannelsesforskning om store forskningsprojekter, der styrker kvaliteten af indsatsen i dagtilbud og skole.

Centret er etableret sammen med professionshøjskolen VIA UC, og de to første store projekter og Aalborg Universitet som tæt samarbejdspartner er nu på plads. Professor Lars Qvortrup er udpeget som leder af centret og tiltræder stillingen i forbindelse med åbningen.


8 AU-forskere får Sapere Aude-millioner

Otte AU-forskere har fået del i Det Frie Forskningsråds to Sapere Aude-programmer til henholdsvis forskningsleder og forskningstalenter.

De seks af bevillingerne til AU-forskere falder under forskningslederprogrammet. Her har fem forskere ved Science and Technology og en fra Arts modtaget i alt knap 42 mio., mens to talenter fra Arts hver har modtaget en bevilling på 144.000 kr. under talentprogrammet. 

I alt har Det Frie Forskningsråd uddelt 125 mio. kr. til i alt 38 talentfulde forskere i landet.


 

AU-sundhedsdekan er udpeget til regeringens vækstteam

Sundhedsdekan Allan Flyvbjerg fra Aarhus Universitet bliver universiteternes stemme i regeringens netop nedsatte vækstteam, som skal hjælpe lægemiddel- og medicoindustrien til at fastholde sin styrkeposition på området.

Allan Flyvbjerg er desuden blevet ny fast blogger på Ugeskrift for Læger, hvor han i sit første indlæg diskuterer, hvad sundhedsvæsenet kan lære af patienter.


Rektor og prorektor efterlyser faglighed i ny gymnasiereform

I et indlæg i Morgenavisen Jyllands-Posten den 9. juni efterspørger rektor Brian Bech Nielsen og prorektor Berit Eika fokus på faglighed og kompetencer i debatten om fremtidens gymnasium. Berit Eika kommer til at sætte fokus på problemstillingen under Folkemødet på Bornholm.


Administrationens kerneopgave til debat

Samarbejdet i administrationen var i centrum, da universitetsdirektør Arnold Boon onsdag den 8. juni samledes med vicedirektører, administrationschefer, funktionschefer, chefrådgivere og sekretariatsledere. Målet var at sætte skub i arbejdet mod en mere sammenhængende administration på tværs af enheder, fakulteter og institutter og gøre op med det, Arnold Boon kalder kunde-leverandør-tanken. På mødet var det især administrationens overordnede kerneopgave, der blev diskuteret. Arnold Boon opfordrer alle til at komme med deres bud.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp