Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 21/2016

Mange højt kvalificerede ansøgere presser grænsekvotienten op

I dag er sidste frist for at bekræfte studiepladsen for de i alt 7.399 ansøgere, der den 30. juli fik tilbudt en plads på Aarhus Universitet.

Selv om de endelige tal for optaget af nye bachelorstuderende først kan gøres op i oktober, viser de første tal, at der i år er sket en stor stigning i antallet af meget kvalificerede ansøgere. Dermed er grænsekvotienten på langt de fleste studier højere end sidste år, og det betyder, at der nu er adgangsbegrænsning på de fleste uddannelser.

Universitetsledelsen glæder sig over at kunne tilbyde de mange nye og meget kvalificerede studerende en plads på Aarhus Universitet. Især fremgangen på ingeniør-, sprog- og businessuddannelserne er positiv for efterspørgslen af kandidater.

Der er p.t. 32 uddannelser, som fortsat har enkelte ledige pladser, og her er ansøgningsfristen i første omgang den 7. august.


Karakterskalaen til debat

Den seneste uge har karakterskalaen været genstand for debat i medierne, fordi flere partier og erhvervsliv ønsker, at 7-trinsskalaen skal ses efter i sømmene. Begrundelserne er mange, men man mener bl.a., at der er gået inflation i 12-tallet, og at det er svært at belønne de bedste præstationer med en absolut topkarakter, sådan som det var muligt med den gamle 13-skala.

En afgørende grund til indførelsen af den nye skala tilbage i 2007 var, at danske studerende skulle kunne sammenligne deres karakterer internationalt.

”Den nye skala synes at leve op til de krav, da flere nu får høje karakterer. Med den gamle skala så mange af vores dygtigste studerende middelmådige ud, når man omregnede deres karakterer. Det gør de ikke længere”, siger prorektor Berit Eika.

Der er enighed om, at den nuværende 7-trinsskala begrænser muligheden for at differentiere mellem præstationer – ikke mindst på grund af de meget store spring mellem karaktererne. Men indførelsen af en ny skala er et stort og omkostningstungt arbejde. Karaktersystemet er bare ni år gammelt, og behovet for kontinuitet vejer tungt.

Også den såkaldte kvik-bonus har været kritiseret i ugens løb. Den giver studerende mulighed for at gange deres karaktergennemsnit med 1,08, hvis de påbegynder studiet inden for to år efter afsluttet gymnasial eksamen. 

”Vi mener, at de studerende skal hurtigt i gang med en uddannelse, men et sabbatår eller to skader ikke – vores tal viser faktisk, at det medfører let reduceret frafald, sandsynligvis fordi de studerende når at blive mere studieparate og afklaret i deres valg af uddannelse. Kvikbonus har ikke noget med kvalitet at gøre, og det er ikke en ordning, som er groet i universiteternes have”, siger Berit Eika.

 


Tilmelding til årsfest åbner mandag

På mandag den 8. august modtager alle medarbejdere en invitation i deres indbakke til årsfesten den 9. september. Traditionen tro fejres fødselsdagen med en højtidelighed i Aulaen, hvor der bl.a. er pris- og legatoverrækkelser, udnævnelse af årets æresalumne, promovering af æresdoktorer, festtaler og musikalske indslag – efterfulgt af et let traktement i Vandrehallen.

Om aftenen fejres festen med en hyldestkoncert til Sebastian i Musikhusets Store Sal, hvor Rasmus Nøhr, Randi Laubek, Lis Sørensen og Søren Sko er blandt de optrædende. Det foregår under ledelse af kapelmestrene Per Chr. Frost og Peter Vuust og med Master Fatman som konferencier. Efter underholdningen er alle gæster inviteret til snacks og vin i foyeren.

Tilmeldingsfristen er den 19. august til begge arrangementer, og der er mulighed for at deltage med ledsager. Pladserne til Aulaen om eftermiddagen og til Store Sal om aftenen fordeles relativt efter antallet af medarbejdere på de fire fakulteter og administrationen, så alle har lige store chancer for at få en plads. Lodtrækningen foretages af KongresKompagniet, og i slutningen af uge 35 vil der blive udsendt breve om udfaldet af lodtrækningen.


Gå gratis på Folkeuniversitetet - tilmelding fra 16. august kl. 10

Aarhus Universitet giver alumner samt nuværende og tidligere medarbejdere mulighed for gratis at tilmelde sig én af Folkeuniversitetets forelæsningsrækker.

Tilmelding åbner tirsdag den 16. august kl. 10. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. 

  • Gå ind på Folkeuniversitetets hjemmeside www.fuau.dk
  • Vælg punktet 'specialaftaler' nederst på siden
  • Indtast koden AU
  • Vælg en forelæsning eller en forelæsningsrække og gennemfør tilmeldingsproceduren 


International arkitekturpris til Væksthusene

Væksthusene i Botanisk Have i Aarhus har vundet den prestigefyldte arkitekturpris The International Architecture Award 2016. Prisen gives for den markante om- og tilbygning til Væksthusene, som stod færdig i 2014. Det er C. F. Møller, der har stået for restaureringen og udvidelsen af Væksthusene, som siden ombygningen har været en stor publikumssucces.


Kalender

 

Venlig hilsen 

Universitetsledelsen, den 5. august

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp