Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 22/2016

Status på optag og efteroptag

Af de omkring 7.400 ansøgere, der fik tilbudt en studieplads den 30. juli i år, har 92 procent sagt ja tak til pladsen. Det er lidt flere end sidste år – særligt på ingeniøruddannelserne.

Lige nu er efteroptaget i fuld gang, og der er i skrivende stund 16 uddannelser tilbage med ledige pladser – heraf seks med vinterstart. De uddannelser, der har været særlig interesse for i anden runde, er de naturvidenskabelige uddannelser og businessuddannelserne.

Det endelig optag kan først gøres op i oktober. Det er både anden runde-optaget og fordeling af standby-pladser, der skal afsluttes. Dertil kommer studiestartsprøverne, som i år anvendes på de fleste uddannelser. Der er tale om en ikke-faglig prøve, der gennemføres i september med det formål hurtigt at frasortere ikke-aktive studerende. De studerende, som ikke møder frem og besvarer prøven, bliver automatisk udskrevet pr. 30. september.

Frem til studiestart vil ansøgninger til de tilbageværende ledige pladser blive behandlet løbende, efterhånden som de kommer ind.


Fremgang på international rangliste

Aarhus Universitet indtager en plads som nummer 65 på den såkaldte Shanghai-liste over de bedste universiteter i verden - det er en fremgang på otte pladser i forhold til sidste års liste. Fremgangen skyldes især, at universitetets forskere har publiceret flere videnskabelige artikler, og at universitetet nu har flere forskere blandt de allermest citerede i verden. Aarhus Universitet har de seneste 10 år oplevet stabil fremgang og har siden 2008 ligget i top 100.


Ny portal styrker samarbejde med gymnasier

AU har netop lanceret en ny gymnasieportal, som samler alle universitetets tilbud til gymnasiesektoren under én paraply.

Med overblik og nem adgang til inspiration, faglige tilbud og relevant information er målet at styrke samarbejdet med gymnasierne og bidrage positivt til det fælles kredsløb af kandidater og viden.

Det er fakulteter og institutter selv, der står for at publicere og vedligeholde information på portalen, der er udviklet af AU’s gymnasiestyregruppe og en følgegruppe med repræsentanter fra alle fire fakulteter og fællesadministrationen. Arbejdet har været forankret i et samarbejde mellem AU IT, AU Forskning og Eksterne Relationer og AU Uddannelse.


Aarhus Universitet i Festugen

Aarhus Universitet er igen i år engageret i Festugen. Blandt andet inviterer forskningsskibet Aurora offentligheden til at deltage i forskellige arrangementer, herunder "Spørg Aarhus Universitet", hvor seks AU-forskere stiller op med både viden og et glimt i øjet for at svare på spørgsmål om hvad-som-helst. Det foregår den 31. august, og alle kan indsende spørgsmål via en spørge-side fra nu og frem til d. 24/8. 

Man kan også møde Aarhus Universitet til Food Festival på Tangkrogen, hvor forskere fra AU traditionen tro er med til at servere ny viden og lærerige smagsoplevelser for de besøgende. Det foregår den 2.-4. september.


Husk frist for tilmelding til årsfest 19. august

Alle medarbejdere inkl. ledsager er inviteret til både at deltage i årsfesten i Aulaen om eftermiddagen og underholdningen om aftenen i Musikhuset.

Fristen for tilmelding er 19. august. Tildelingen af pladser i både Aulaen om eftermiddagen og Store Sal om aftenen foregår efter lodtrækning foretaget af KongresKompagniet.

I uge 35 får de tilmeldte besked om udfaldet af lodtrækningen. Pladserne til medarbejdere til Aulaen om eftermiddagen og til Store Sal om aftenen fordeles relativt efter antallet af medarbejdere på de fire hovedområder og administrationen, så alle har lige store chancer for at få en plads.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp