Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 24/2016

 

Dekan Allan Flyvbjerg bliver ny centerdirektør ved Steno Diabetes Center Copenhagen

Allan Flyvbjerg fratræder posten som dekan på Health med udgangen af september for at tiltræde en stilling som ny centerdirektør ved Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Nuværende prodekan for forskning ved Health Ole Steen Nielsen konstitueres i jobbet, indtil en ny dekan tiltræder. Ole Steen Nielsen oplyser, at han ikke er ansøger til stillingen. Arbejdet med at finde en ny dekan er gået i gang, og stillingsopslag forventes udsendt medio september.


Finanslovsudspil uden overraskelser

I tirsdags fremlagde regeringen sit udspil til Finanslov 2017 sammen med en præsentation af regeringens helhedsplan 2025. 

Regeringens finanslovsforslag byder ikke på de store overraskelser for universiteterne. Det primære fokus er på et bedre match mellem uddannelserne og arbejdsmarkedets behov, og på det offentlige forskningsbudget foreslår regeringen et budget på 1,03 procent af BNP i 2017.

AU vil følge den kommende tids forhandlinger tæt og deltage i relevante drøftelse, der kan sikre universiteterne de bedste rammer for forskning og uddannelse.

Det helt store tema på uddannelsesområdet har været regeringens forslag om at sænke SU-stipendiet og hæve det valgfri rentefri SU-lån. Selvom SU ikke er et anliggende mellem universitetet og de studerende, nærer vi dog en vis bekymring for, at reformen kan få negative konsekvenser for de studerendes studieaktivitet, fordi de føler sig tilskyndet til at arbejde mere ved siden af studierne.

På mandag den 5. september besøger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs Stakladen. Her kan studerende og interesserede møde op og stille spørgsmål direkte til ministeren. Det foregår fra kl. 10-11.


Fold jeres potentiale ud

Kalenderen har passeret 1. september, og det betyder, at nye og gamle studerende igen fylder campus med liv. Rektor Brian Bech Nielsen ønsker alle en god studiestart.


AIAS-direktør i spidsen for globalt forskningsnetværk

Efter bare tre år har AIAS – Aarhus Institute of Advanced Studies – fået formandsskabet for det globale netværk UBIAS. Professor og AIAS-direktør Morten Kyndrup er ny formand. UBIAS omfatter 37 institutter fra topuniversiteter i hele verden og bidrager til innovativ og fri forskning på allerhøjeste niveau. Netværket arbejder bl.a. for at fremme global vidensudveksling og sætte globale udfordringer på dagsordenen.


Årsfesten: Lodtrækning afgjort

De medarbejdere, der har ønsket at deltage i universitetets årsfest den 9. september, modtager i disse dage besked om udfaldet af dette års lodtrækning. Omkring 250 af Aulaens godt 500 pladser går til medarbejdere og ledsagere – i Musikhuset udgør medarbejderandelen omkring 1.000 af de alt 1.500 pladser til Store Sal. Pladserne fordeles traditionen tro relativt efter antallet af medarbejdere på de fire hovedområder og administrationen.

Der er plads til alle, der har ønsket plads i Aulaen, mens godt 1.600 medarbejdere har ønsket at deltage i aftenarrangementet. De medarbejdere, der ikke har fået plads i Musikhuset, får en mail fra KongresKompagniet om venteliste.

Hvis du har fået billetter/adgangskort og bliver forhindret i at deltage, beder vi dig melde afbud, så andre kan få glæde af pladserne:

  • Kontakt KongresKompagniet på mailadressen med@kongreskompagniet.dk eller tlf. 8629 6960
  • Oplys billetternes placering i Store Sal (indgang, række, sæde)
  • Det samme gælder for adgangskort til aulahøjtideligheden
  • Læs mere om afbud


Regeringen klar med ny rapport som led i styringseftersyn

Som led i regeringens eftersyn af de videregående uddannelser, har Uddannelses- og Forskningsministeriet fået kortlagt erfaringer og perspektiver på styringen af de videregående uddannelsesinstitutioner i praksis.


Kalender

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp