Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 26/2016

Institutionsakkreditering: Endnu et vigtigt skridt er taget

Aarhus Universitet har nu indsendt mere end 3.600 siders dokumentation til Danmarks Akkrediteringsinstitution. Det er et led i arbejdet med at opnå institutionsakkreditering.

Dokumentationen danner grundlag for det andet af i alt to besøg af det ekspertpanel, der skal levere den endelige indstilling til Akkrediteringsinstitutionen.  Besøget finder sted i uge 44 og forløber over fem dage.

Prorektor Berit Eika står i spidsen for arbejdet med institutionsakkreditering, som er forankret i Udvalget for Uddannelse.


Statsbiblioteket bliver til Nationalbiblioteket

I sidste uge offentliggjorde Kulturministeriet, at Danmarks to største national- og forskningsbiblioteker – Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek – samles i én organisation under navnet Nationalbiblioteket. Det træder i kraft 1. januar 2017.

Statsbibliotekets nuværende direktør, Svend Larsen, skal stå i spidsen for det nye bibliotek, der vil bevare sin fysiske placering i Aarhus og København.

Statsbiblioteket arbejder i dag tæt sammen med Aarhus Universitet i regi af AU Library, som er den samlede betegnelse for alle bibliotekerne på Aarhus Universitet samt Statsbibliotekets universitetsfunktioner. Samarbejdet om at levere biblioteksservice til både studerende og ansatte ved Aarhus Universitet fortsætter også i fremtiden.


 

Rektors besøgsrunde er i gang

Brian Bech Nielsen har i dag mandag taget hul på sin årlige besøgsrunde til alle universitetets institutter. Målet er at drøfte universitetets udvikling og gå i dialog med medarbejderne om både visioner og udfordringer. Der er afsat god tid til kommentarer og spørgsmål.

Det første møde fandt sted på Institut for Kultur og Samfund i dag den 19. september. Besøgsrunden ventes afsluttet 1. november.


 

Ny direktør for Danske Universiteter

Jesper Langergaard bliver ny direktør for Danske Universiteter og tiltræder stillingen den 15. oktober 2016. Jesper Langergaard, 49 år, er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og kommer fra en stilling som pressechef i Uddannelses- og Forskningsministeriet. 


Debat: Velspækkede vovehalse er velkommen 

I et indlæg i Jyllands-Posten søndag den 18. september fremhæver sundhedsdekan Allan Flyvbjerg betydningen for forskningsmiljøerne, når investorer er risikovillige og investerer i udvikling af en ny behandling. Han opfordrer til, at universiteter kaster den sidste skygge af berøringsangst over for industrien af sig. 


Afskedsreception for dekan Allan Flyvbjerg

Aarhus Universitet inviterer kolleger og samarbejdspartnere til afskedsreception for Allan Flyvbjerg, der fratræder som dekan for Health med udgangen af september 2016. Receptionen foregår den 30. september kl. 14-16 i Stakladen. Vi håber at se rigtig mange af jer.

Tilmelding senest tirsdag den 27. september 2016 af hensyn til forplejning.


Kalender

 

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp