Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 31/2016

Institutionsakkreditering: Sidste besøg før afgørelsen

I uge 44 får AU for anden og sidste gang besøg af akkrediteringspanelet, der skal vurdere universitets kvalitetssystem. Det er samtidig sidste skridt i AU’s arbejde på vejen mod den eftertragtede akkreditering. Men hvad er egentlig på spil?


De studerende evaluerer studiemiljøet

Frem til den 25. november kan alle fuldtidsstuderende på Aarhus Universitet deltage i den store studiemiljøundersøgelse, der kortlægger det fysiske og psykiske studiemiljø. Der bliver i disse dage udsendt materiale til studieledere og undervisere som en hjælp til at opfordre de studerende til at besvare undersøgelsen.

Studiemiljøundersøgelsen, som er Aarhus Universitets udgave af den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, er forankret i Udvalget for Uddannelse og gennemføres for fjerde gang, sidste gang var i 2014. 


Universitetsdirektøren om kursus i arbejdsgiveradfærd

I går holdt Moderniseringsstyrelsen i samarbejde med Kammeradvokaten oplægget "Håndtering af low performers i staten". Det landsdækkende initiativ er blevet genstand for stor diskussion i medierne om statsansattes arbejdsmoral.

Universitetsdirektør Arnold Boon slår fast, at billedet af ineffektive  medarbejdere ikke genkendes på Aarhus Universitet. Han mener samtidig, at oplægget er relevant ud fra den betragtning, at god arbejdsgiveradfærd kan være med til at øge medarbejdernes trivsel og organisationens produktivitet - for at udvikle, ikke afvikle.


Censorsystem: En juvel, der skal slibes

I en debatrække på Altinget er Berit Eika som prorektor for uddannelse med i et panel, der nu og i den kommende tid sætter fokus på det danske censorsystems bidrag til uddannelseskvalitet. I sit indlæg den 27. oktober kalder Berit Eika censorsystemet for en af uddannelsessystemets store juveler. Men hun fremhæver, at der er behov for en mere koncentreret censorindsats, som samtidig integreres i universiteternes løbende kvalitetsarbejde. Blandt andet foreslår hun at fokusere brugen af ekstern censur til færre eksamener samt at professionalisere udpegnings- fordelings- og bedømmelsesprocesser.


Priser fra Lundbeckfonden til AU-forskere

AU-forskere har modtaget to af Lundbeckfondens personlige priser til forskere inden for sundhedsvidenskab.

Alexander N. Zelikin, lektor ved Institut for Kemi og iNANO har modtaget Lundbeckfondens Yngre Forskerpris 2016 for sin forskning inden for design og udvikling af medicinske polymermaterialer. Prisen gives til en særligt lovende forsker under 40 år.

Lars Wiuff Andersen, læge og ph.d. fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har modtaget Lundbeckfondens Talentpris 2016. Prisen bliver uddelt til forskere under 30 år.


Nyt design på au.dk den 1. november

Universitetets eksterne hjemmeside au.dk skifter udseende den 1. november. Det nye design har især fokus på rekruttering af studerende, klare indgange for eksterne interessenter og let adgang til information om universitetets forskere og faglige enheder. Det nye design er et led i et større arbejde med at forbedre universitetets webløsninger.


Det Frie Forskningsråd bliver til Danmarks Frie Forskningsfond

En bred politisk aftale indebærer en række ændringer for Det Frie Forskningsråd, som nu skifter navn til Danmarks Frie Forskningsfond (DFF). DFF’s virke er fortsat koncentreret om finansiering af den frie , forskerinitierede forskning i Danmark, men en af ændringerne i beføjelserne betyder bl.a., at forskere fremover vil kunne blive tildelt en karensperiode, hvis en ansøgning har fået afslag på bevilling. Det er en praksis, der også kendes fra ERC. Derudover får fonden også adgang til at uddele midler til ”tematisk forskning”, som er finansieret ud over fondens grundbevilling. 


Verdens største tech-netværk kommer til Aarhus

Mellem 300-400 personer fra de største virksomheder og universiteter i verden kommer til Aarhus, når Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus BSS er vært for den internationale IEEE-konference den 27.–30. november 2016. IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - er verdens største tech-netværk med ca. 420.000 medlemmer, og på konferencens gæsteliste er bl.a. Cisco, HP, Google, Princeton, Stanford og MIT. Rektor Brian Bech Nielsen byder velkommen.


 

Hvem skal have Forskningskommunikationsprisen 2017?

Du kan stadig nå at indstillet en kandidat til forskningskommunikationsprisen, som hvert år uddeles af Uddannelses- og Forskningsministeriet i forbindelse med åbningen af Forskningens Døgn. Fristen er den 1. november kl. 12.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/ medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp