Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 36/2016

AU budget: Sund økonomi trods udfordringer

Aarhus Universitets budget 2017-2020 er i balance, men budgettet er præget af faldende bevillinger til forskning og uddannelse. Et mindre overskud i 2016 gør dog, at universitetet fastholder sine strategiske mål. Ifølge bestyrelsen, som netop har godkendt budgettet, står universitetet godt rustet til de stagnerende finanslovs- og forskningsbevillinger og har dermed den fornødne ro og balance til fortsat udvikling.


Ingen fremdriftsbøde til AU i 2016

Der er fremgang at spore i årets studietidsopgørelse. I modsætning til sidste år, får Aarhus Universitet i 2016 udbetalt hele sin del af den såkaldte færdiggørelsespulje på 184,4 millioner kroner. Sidste år kostede det Aarhus Universitet 22 millioner kroner, at de studerendes gennemsnitlige studietid var for lang.


AU-projekt skal styrke broerne mellem uddannelse og karriere

Bestyrelsen har nu givet grønt lyst til et nyt projekt, som under titlen Karriereklar skal styrke forbindelsen mellem studerende, undervisere og arbejdsgivere, bl.a. ved at understøtte inddragelsen af praksis og ved at gøre karriereperspektivet mere synligt i uddannelserne. Det handler eksempelvis om at udbrede brugen af case competitions, projektforløb og etårige specialer i samarbejde med virksomheder. Projektet er et led i universitetets samlede strategiske indsats for, at flere dimittender i fremtiden kan finde job i det private erhvervsliv.

Karriereklar er udarbejdet af prorektor i samarbejde med Udvalget for Uddannelse, og med bestyrelsens vedtagelse skal projektet nu konkretiseres og implementeres i samarbejde med uddannelsesfora og studienævn. 


Aarhus Universitet styrker sprogfagene

Fra 2017 samler Aarhus Universitet alle sproguddannelser på ét fakultet, idet de erhvervssproglige uddannelser flytter fra Aarhus BSS til Arts. Uddannelserne i engelsk, tysk, fransk og spansk vil derfor fremover være placeret på ét institut. Dermed opbygger Aarhus Universitet et af Nordeuropas største forsknings- og undervisningsmiljøer inden for sprog, og samtidig styrkes uddannelsernes beskæftigelsesfokus.

Sprogsatsningen på Aarhus Universitet sker i en tid, hvor sprogfagene er under pres, og hvor politikere, erhvervsliv og universiteter sideløbende er gået sammen om at lave en national sprogstrategi, der både skal sikre, at vi får uddannet nok sproglærere, og at nok tilegner sig gode sprogkompetencer.


To institutter bliver til ét på Aarhus BSS

Institut for Erhvervskommunikation lægges pr. 1. januar 2017 sammen med Institut for Virksomhedsledelse. Det har Aarhus Universitets bestyrelse besluttet. Det betyder, at Institut for Erhvervskommunikation pr. 31. december 2016 nedlægges som selvstændigt institut, og at virksomhedskommunikation fremover bliver en sektion i Institut for Virksomhedsledelse. Bestyrelsen besluttede tidligere i år, at sprogfagene på Institut for Erhvervskommunikation pr. 1. januar 2017 flyttes fra Aarhus BSS og samles med de øvrige sprogfag på fakultetet Arts.


Aarhus Universitet lægger op til at samle sin biblioteksbetjening på det nye nationale bibliotek 

Aarhus Universitet lægger op til at overdrage sine biblioteker til det nye nationale bibliotek, som kommer til at hedde Det Kgl. Bibliotek. Overdragelsen skal skabe en stærkere biblioteksbetjening til gavn for universitetet. Aftalegrundlaget vil blive udarbejdet gennem bred involvering af videnskabelige og administrative medarbejdere og studerende.


Debat: Besparelser på forskning gør os til tabere 

Sammen med dekaner og ledere fra både KU, AAU og ITU  advarer dekan på Science and Technology Niels Christian Nielsen regeringen mod besparelser på den tekniske og naturvidenskabelige forskning. I en kronik i Børsen den 2. december argumenterer de for, at denne forskning er en forudsætning for, at Danmark i fremtiden kan følge med udviklingen.


Sundhedsdekaner: Politikere skal værne om forskeres adgang til sundhedsdata

I et debatindlæg i Politiken den 6. december opfordrer Ole Steen Nielsen, konstitueret dekan ved Health sammen med sundhedsdekanerne på KU, SDU og AAU politikere til at værne om forskeres adgang til de danske sundhedsdata. Baggrunden er en ny databeskyttelsespakke fra EU, som træder i kraft i 2018.


Kalender 

  • 9. december: Workshop om Campus 2.0
  • 19. december: Fællesmøde i HSU/HAMU
  • 20. december: Møde i Vækstforum
  • 16. januar: Bestyrelsesmøde/Idédag om Campus 2.0
  • 21. januar: Officiel åbning af Aarhus 2017

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/ medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp