Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 6/2016

AU-forsker modtager EliteForsk-pris

En topforsker og fem forskningstalenter fra Aarhus Universitet var blandt modtagerne af dette års EliteForsk-priser, der blev uddelt ved en højtidelighed på Glyptoteket i København.

Lektor Liv Hornekær fra Institut for Fysik og Astronomi modtog hæder som topforsker, mens Alexander Holm Kiilerich (Institut for Fysik og Astronomi), Jean-Pierre Desforges og Rasmus Østergaard Pedersen (begge Institut for Bioscience), Marie Kirk (Psykologisk Institut) og Sigrun Schmidt (Institut for Klinisk Medicin) modtog talentpriser.

EliteForsk-priserne uddeles hvert år for at skabe opmærksomhed om topforskningen i Danmark og bidrage til at synliggøre danske forskeres vigtige indsats i videnskabens tjeneste.


Universitetsdirektøren svarer på spørgsmål fra medarbejdere og studerende

Økonomi, arbejdsmiljø og administrationens rolle i organisationen er blandt emnerne i de spørgsmål, som medarbejdere og studerende har sendt til universitetsdirektør Arnold Boon.

I slutningen af januar inviterede Arnold Boon universitetets medarbejdere og studerende til at stille ham spørgsmål om bl.a. arbejdet inden for de administrative områder og hans tilgang til forskellige udfordringer i organisationen. Den mulighed har mange benyttet sig af, og direktøren har nu besvaret alle spørgsmålene, enten på video eller på skrift. 


Psykisk APV spørgeskema udsendes i uge 9

I uge 9 modtager alle medarbejdere en mail med link til spørgeskemaundersøgelsen for psykisk APV 2016. Spørgeskemaet indeholder en række fælles AU-spørgsmål samt 5-8 mere lokalt orienterede spørgsmål.

APV’en vil kortlægge trivslen blandt medarbejderne på AU og belyse, hvor man ved hjælp af tværgående og lokale løsninger kan forbedre arbejdsmiljøet. 

Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) og Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) har været med til at designe undersøgelsen og har i år lagt særlig vægt på den lokale opfølgning i dialog med medarbejderne.

Undersøgelsen, der besvares anonymt, løber fra den 29. februar til den 18. marts. APV-rapporterne vil blive offentliggjort i uge 20.


Fælles system til undervisningsevalueringer på AU

Et fælles digitalt system til undervisningsevalueringer er klar til at blive rullet ud på Aarhus Universitet.

Systemet skal sikre, at man får det optimale udbytte af de studerendes tilbagemeldinger i forbindelse med bl.a. studienævnenes arbejde med at udvikle kvaliteten af uddannelserne. 

Evalueringssystemet, som er integreret med Blackboard, skal både indfri de eksterne krav til dokumentation af universitetets evalueringsindsats og samtidig imødekomme de faglige ønsker og behov, som er blevet afdækket i forarbejdet.

Det digitale undervisningsevalueringssystem bliver taget i brug løbende, når de enkelte fakulteter og kurser er parat. 


Fem tiltag skal forbedre AU’s webløsninger

De studerende skal have lettere adgang til vigtig studieinformation, mens medarbejderne skal have nye redskaber til fildeling og oprettelse af projektrum med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Det er to af de opgaver, en række arbejdsgrupper har peget på som de mest centrale for at give medarbejdere og studerende en bedre oplevelse af Aarhus Universitets website.

Arbejdsgrupperne blev nedsat for at se på nogle af de udfordringer, som problemanalysen viste på kommunikationsområdet. Grupperne har på baggrund af interviews og workshops med medarbejdere og studerende indsamlet omfattende data om brugernes konkrete udfordringer og behov.

Grupperne har vurderet, at Aarhus Universitet ikke bør investere i et adgangskodebeskyttet intranet. Der er her lagt vægt på, at et klassisk intranet er dyrt i anskaffelse og hurtigt taber terræn i den teknologiske udvikling. I første omgang har projektet derfor fokus på at finde redskaber til fil- og videndeling og oprettelse af projektrum, der kan støtte samarbejdet mellem kolleger på universitetet og med parter uden for AU.

I problemanalysen fik søgefunktionen på au.dk desuden en del kritik, og det skal nu adresseres. Det kommende arbejde inkluderer også nye designrammer på universitetets eksterne hjemmeside og mere fleksible profil-hjemmesider til de enkelte medarbejdere.


Kalender

  • 3.-4. marts: Akademisk Råd på seminar på Sandbjerg, universitetsledelsen deltager
  • 14. marts: Studienævnskonference 2016
  • 26. april: bestyrelsesmøde
  • 28.-29. april: Uddannelses- og Forskningsministerens uddannelsesmøde: dannelse i de videregående uddannelser
  • 29. april: Forskningens Døgn

 

 

Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog