Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 7/2016

AU inviterer til nationalt samarbejde om uddannelsesforskning

Aarhus Universitet etablerer et Nationalt Center for Skoleforskning (NCS), der skal styrke den danske forskningsindsats på dagtilbud- og skoleområdet og sikre en tæt kobling mellem forskning og praksis. Centeret etableres i samarbejde med landets største professionshøjskole, VIA UC, og bliver åbent for deltagelse af alle interesserede aktører. Således har Aalborg Universitet sammen med flere professionshøjskoler signaleret, at de vil indgå i samarbejdet om centeret.

NCS skal løbende huse 3-5 større forskningsprojekter, der afvikles med inspiration fra og i samarbejde med relevante parter, der arbejder med undervisning og pædagogik i praksis. Nationalt Center for Skoleforskning åbnes officielt i april 2016, hvor centerets leder vil blive præsenteret sammen med de første projekter.

  • Læs mere om NCS


Fuld opbakning til forskerne i sagen om landbrugspakken

Aarhus Universitet bakker fuldt op om de forskere, som udfører myndighedsrådgivning. Det skriver dekan for Science and Technology, Niels Christian Nielsen, i forlængelse af en artikel om landbrugspakken i fredagens Berlingske. Han peger på, at faglig kvalitet, åbenhed og uafhængighed er afgørende for god myndighedsbetjening.

  • Læs mere her  

 


AU-forsker modtager ERC Consolidator Grant

Adjunkt Ebbe Sloth Andersen fra iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik har modtaget et såkaldt Consolidator Grant fra Det Europæiske Forskningsråd. Bevillingen på 2 mio. euro går til forskning i biologiske nanostrukturer. Det Europæiske Råd uddeler Consolidator Grants til fremragende forskere, der er i midten af deres karriere.Nye bevillinger fra Det Frie Forskningsråd

15 forskere fra Aarhus Universitet har modtaget postdoc-stipendier til forskningsprojekter fra Det Frie Forskningsråd. Det Frie Forskningsråd har uddelt sammenlagt 120 mio. kr. til 62 projekter, hvor AU-forskere har modtaget knap 30,5 mio kr. til 15 forskellige forskningsprojekter.

 


Ulla Tørnæs er ny uddannelses- og forskningsminister

Mandag den 29. februar overtog Ulla Tørnæs posten som uddannelses- og forskningsminister efter Esben Lunde Larsen. Han har siddet på posten siden det seneste folketingsvalg i juni 2015 og er nu udnævnt til miljø- og fødevareminister. Universitetsledelsen ser frem til samarbejdet med begge.     

 


Kalender

  • 26. april: bestyrelsesmøde
  • 28.-29. april: Uddannelses- og Forskningsministerens uddannelsesmøde: dannelse i de videregående uddannelser
  • 29. april: Forskningens Døgn 

 

Venlig hilsen, 

Universitetsledelsen, den 4. marts

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog