Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 9/2016

Det er for letkøbt at tale om karakterinflation

Som svar på den seneste uges debat om karakterinflation i medierne, ønsker prorektor Berit Eika at nuancere debatten. Hun opfordrer til, at man undgår forsimplede konklusioner, hvor der sættes lighedstegn mellem det stigende antal topkarakterer og en sænkelse af det faglige niveau.

Hun fremhæver andre mulige forklaringer på stigningen i antallet af 12-taller, f.eks. at AU i dag optager dygtigere studerende, som arbejder hårdt og fokuseret for at opnå topkarakterer. Hun peger også på et skærpet fokus på uddannelses- og undervisningskvalitet som en mulig forklaring. Derudover tager Berit Eika fat i de udfordringer, der hersker omkring 12-skalaen som karaktersystem.

 


Flot placering på QS World Ranking

Lige før påske offentliggjorde QS sin årlige internationale rangliste QS World Ranking by subject. AU’s flotte placering er blevet fremhævet i flere medier. Helt konkret ligger AU nu i top 100 inden for hele 13 fagområder – tre af dem i top 50. Odontologi topper med en 17. plads, mens AU ligger nummer 34 på området for kommunikation og medier og nummer 40 inden for arkæologi.

  


19 institutter får lavet bibliometriske analyser

19 institutter på Aarhus Universitet har indgået aftale med Center for Forskningsanalyse (CFA) om at lave en række bibliometriske analyser over de kommende tre år. Analyserne kan for eksempel fokusere på citationsmønstre, internationalisering, interdisciplinaritet og effekterne af samarbejde mellem forskningsgrupper inden for og på tværs af institutter og fagområder i det omfang, databaserne dækker.

Analyserne laves ud fra den database ved Centre for Science and Technology Studies (CWTS) ved universitetet i Leiden, der blandt andet også bruges som grundlag for den årlige Leiden ranking

De nye institutanalyser omfatter én årlig bibliometrisk analyse for de relevante institutter samt én dyberegående analyse i den treårige periode og udformes ud fra de berørte institutters ønsker og behov.

Alle institutter på Health og Science and Technology samt Institut for Økonomi ved Aarhus BSS er omfattet af aftalen om bibliometriske analyser. Forskningen på de fleste institutter på Aarhus BSS og Arts har en relativt lav dækningsgrad i citationsdatabasen Web of Science og er derfor ikke omfattet af aftalen.

Institutanalyserne er en udløber af det nyligt afsluttede CoRe-projekt, hvor CFA gennem en fire årige periode har undersøgt politiske reformers betydning for forskningsperformance.

 


Mere fokus på tandsygdom

I en kronik i Jyllands-Posten den 26. marts rejser dekan Allan Flyvbjerg kritik af den måde, det danske sundhedsvæsen betragter tandsygdom på. Han kalder det en ulogisk, uretfærdig og nærmest sundhedsskadelig prioritering ikke at betragte sygdom i mund og tænder med samme alvor og tilgang, som gælder for behandling af al anden fysisk sygdom. Allan Flyvbjerg peger på, at Danmark halter bagud i international sammenhæng og langer især ud efter egenbetalingssystemet, som ifølge ham er skyld i en omfattende social slagside med store sundhedsmæssige og samfundsmæssige konsekvenser til følge.

 


100 år med Institut for Retsmedicin 

Statsobducenturet i Jylland, bedst kendt som Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet, kan i dag den 1. april markere 100 års jubilæum.

 


Kalender

  • 18. april: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen besøger sammen med MF Kristian Pihl Lorenzen AU forskningscenter i Foulum
  • 26. april: bestyrelsesmøde
  • 28. april: møde i hovedsamsarbejdsudvalget (HSU)
  • 28.-29. april: Uddannelses- og Forskningsministerens uddannelsesmøde: dannelse i de videregående uddannelser
  • 29. april: Forskningens Døgn
  • 6. maj: Kapsejlads 2016

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 1. april

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp