Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 16/2018

De frivillige studerende skal hyldes

I år er Aarhus udnævnt til Europæisk Frivillighovedstad. I kølvandet på Kapsejladsen, som er drevet af frivillige studerende, hylder prorektor Berit Eika i et læserbrev til Aarhus Stiftstidende universitetets mange frivillige. Hun fremhæver, at mere end hundrede foreninger puster liv i både universitetet og byen.

I forbindelse med frivillighovedstaden har AU netop lanceret en konkurrence målrettet det frivillige foreningsliv på AU. Her inviteres alle foreninger til at indsende en kort video om deres forening og det bidrag, de yder til studerende og byen. 15.000 kr. er på højkant. Hvis du kender til særlige frivillige indsatser blandt studerende, er du meget velkommen til at opfordre dem til at deltage i konkurrencen og møde op til stormøde om frivillighed i Studiecaféen den 29. maj.


Rektor: Medarbejdere skal møde ind til et sundt og godt arbejdsmiljø

I går torsdag den 17. maj samledes den nyvalgte arbejdsmiljøorganisation for første gang for at sætte retning på det løbende arbejde med at skabe et godt arbejdsmiljø på tværs af universitetet.

Rektor og formand for Hovedarbejdsmiljøudvalget Brian Bech Nielsen bød velkommen til de omkring 130 arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og tillidsrepræsentanter, som var mødt op til temamødet. I sin tale lagde han vægt på, hvor vigtigt det er, at medarbejdere skal kunne møde ind på arbejde til et sundt og godt arbejdsmiljø uden stress, uden chikane eller andet, der kan påvirke trivslen i negativ retning. 

Rektor pegede blandt andet på god ledelse som et af den kommende tids store indsatsområder for den nyvalgte arbejdsmiljøorganisation. Derudover vil den seneste tids fokus på anerkendelse, ligeværdighed og respekt imellem køn betyde, at forebyggelse og håndtering af overgreb og sexchikane kræver ekstra fokus. 

Arbejdsmiljøorganisationen spiller en afgørende rolle for en fokuseret indsats, og rektor fremhævede, at det bedste arbejdsmiljø skabes af medarbejdere og ledere i fællesskab, selvom det altid vil være ledelsens ansvar at skabe rammerne og sætte retningen.  


Universitetsledere bekymrede for ændringer af erhvervsfremmesystemet

Regeringens forslag om at ændre det danske erhvervsfremmesystem har fået en blandet modtagelse i universitetssektoren.

DTU-rektor Anders Bjarklev giver på vegne af det samlede Rektorkollegium i et indlæg på Altinget udtryk for, at regeringen løber en risiko for at svække forbindelserne mellem universiteter og virksomheder. Trods positive hensigter om at forenkle systemet til erhvervsfremme, mener universiteternes rektorer blandt andet, at planerne om en mere centraliseret struktur og nedlæggelsen af de lokale innovationsmiljøer vil trække i en forkert retning.

Også TEK/NAT-dekankollegiet har udtrykt skepsis over for en mere centraliseret struktur, der samtidig vil reducere universiteternes deltagelse i nogle af erhvervsfremmesystemets vigtige organer. Samtidig advarer de imod at udfase regionernes rolle som omdrejningspunkter for partnerskaber mellem erhvervsliv, videninstitutioner og myndigheder.


AU med i nyt MIT-samarbejde

Massachusetts Institute of Technology (MIT) har udvalgt et midtjysk samarbejde med det mål at styrke innovation, iværksætteri og vækst i det midtjyske såvel som nationalt. Det midtjyske samarbejde består ud over Aarhus Universitet af Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Grundfos, startup-virksomheden UNSILO og Færchfonden.

De seks aktører udgør tilsammen det første danske team, som indgår i MIT’s såkaldte REAP-program (Regional Entrepreneurship Acceleration Program). Deltagelsen i REAP-programmet betyder adgang til højtkvalificeret viden om samarbejde mellem virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige parter.

Fra juli og to år frem laves en undersøgelse, planlagt af MIT, af regionens styrkepositioner inden for innovation og iværksætteri. Dette overblik vil derefter blive brugt som udgangspunkt for en strategi for at udvikle styrkepositionerne, som de danske REAP-medlemmer derefter kan sætte målrettet ind på at implementere.


Ny side formidler forskning om erhverv og samfund

Aarhus BSS er gået i luften med et helt nyt forskningssite bss.au.dk/insights. Her går Aarhus BSS i dybden med forskning inden for bl.a. økonomi, ledelse, forbrug, adfærd, politik, kommunikation og marketing. Siden er især målrettet erhvervslivet i Midtjylland med relevant forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. 

  • Se den nye side, hvor du kan læse nyheder, fordybe dig i long-reads eller lytte til en helt ny podcastserie. 

Aarhus Universitet får flere medicinstuderende

Regeringen har besluttet at skrue op for antallet af studerende på bacheloruddannelsen i medicin på alle landets universiteter. Det betyder, at der fra 2019 kommer cirka 68 flere medicinstuderende til studiestart, og at Institut for Medicin fra næste år kan optage i alt 533 studerende pr. år. 


Styrk dit netværk med nye tværfaglige møder hos AIAS

En række nye tværfaglige eftermiddagsarrangementer skal skabe grobund for nye netværk mellem især unge forskere og stimulere debatten om den akademiske kultur på tværs af faglige discipliner.

Den tværfaglige forskningsenhed AIAS og det nyetablerede karriereudviklingsprogram Junior Researcher Development Programme står bag initiativet. Første arrangement foregik den 9. maj, hvor kønsbalance i forskningsverdenen var dagens tema. Næste møde ligger den 6. juni, hvor Open Science er omdrejningspunkt.


Få styr på personoplysninger med e-læringskursus

Næste fredag træder den nye persondataforordning i kraft, og mange er allerede i gang oprydningsarbejdet.

Som hjælp til at få overblik over, hvad forordningen betyder for medarbejdere på AU, tilbyder universitetet et særligt e-læringskursus. Det giver nærmere introduktion til, hvad persondatareglerne går ud på, og hvilket ansvar alle, som arbejder med personoplysninger, har i forhold til at håndtere, opbevare og behandle dem sikkert.

Stort set alle medarbejdere har på en eller anden måde med personoplysninger at gøre og har dermed et medansvar i forhold til at sikre, at AU kan leve op til den nye databeskyttelsesforordning.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2017 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp