Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Nyhedsbrev fra universitetsledelsen 2019 Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 1/2019

Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 1/2019

AU inviterer til debat om forskningsfrihed

Alle medarbejdere og studerende er velkomne til at deltage, når Søauditorierne den 28. januar danner ramme om en åben debat om forskningsfrihed.

Arrangementet er en udløber af den undersøgelse om pres på forskningsfriheden, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) gennemførte på vegne af Aarhus Universitet 

I debatten deltager:

  • Forskningsdirektør ved VILLUM FONDEN, Thomas Bjørnholm
  • Head of Talent & Career Programmes ved Lundbeckfonden, Anne Marie Engel
  • Institutleder og tidl. formand for DFF, Peter Munk Christiansen
  • Prof. og formand for Akademisk råd ved ST, Marit-Solveig Seidenkrantz
  • Seniorrådgiver ved Institut for Bioscience, Gitte Blicher-Mathiesen
  • Prof. emeritus ved Københavns Universitet, Heine Andersen
  • Rektor ved Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen

Se hele programmet for debatten, der finder sted i Søauditorierne mandag den 28. januar kl. 13-16


Aarhus Universitet underskriver endnu to kommuneaftaler

Aarhus Universitet har underskrevet 2 nye kommuneaftaler siden årsskiftet. Først Odder Kommune og derefter Herning Kommune. For Hernings vedkommende gælder det, at AU gennem lang tid har haft tætte samarbejder, bl.a. i tilknytning til AU’s campus i Herning, og at man med aftalen udbygger den allerede nære relation.

AU’s campus i Herning har et succesfuldt samarbejde med erhvervslivet, og den viden er grundlaget for at styrke samarbejdet med erhvervslivet på hele universitetet.

Et andet oplagt fokusområde er at gøre flere studerende i Aarhus opmærksomme på de jobmuligheder, der er i Midt- og Vestjylland.

Også i Odder Kommune er man interesseret i at tiltrække studerende og højtuddannet arbejdskraft til kommunens virksomheder. Derudover peger Odder-aftalen på samarbejder om demokratiudvikling og FN’s Verdensmål.

Læs AU og Odder Kommune indgår samarbejdsaftale


Tre nye civilingeniøruddannelser Aarhus Universitet

Fra sommeren 2019 tilbyder Aarhus Universitet tre nye fem-årige civilingeniøruddannelser - og åbner dermed for i alt 240 nye studiepladser. Det øgede udbud af studiepladser sker som et led i universitetets markante ekspansion af ingeniørområdet, der skal imødekomme den øgede efterspørgsel på ingeniøruddannede fra erhvervslivet.

Allerede i sommeren 2018 startede studerende på to nye civilingeniøruddannelser i henholdsvis Bioteknologi og Kemiteknologi, og nu har de næste tre civilingeniøruddannelser i rækken fået grønt lys fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. De tre nye forskningsbaserede uddannelser, Civilingeniør i Byggeri, Civilingeniør i Computerteknologi og Civilingeniør i Elektroteknologi, åbner for ansøgere allerede d. 1. februar 2019.

Læs mere


Tilmelding åben til MatchPoints Seminar 2019

Tilmeldingen til MatchPoints Seminar om ledelse d. 23.-25. maj 2019 er nu åben. Dette års MatchPoints Seminar prioriterer dialogen med praktikerne og vil derfor kombinere formidlingen af den nyeste ledelsesforskning med praktikeres erfaringer. Hovedtalere og paneldebatdeltagere er forskere, ledere, politikere og meningsdannere. Der er desuden mulighed for at få ledelsestræning på mindre hold, hvor du kan træne netop den type ledelse, du ønsker at blive bedre til – og det er for ledere både i det offentlige, det private og i frivillige organisationer.

Konferencen henvender sig til ledere, men også til dem, der uden formel lederkasket bidrager til at løse ledelsesopgaver.

Tilmeldingsmulighederne er fleksible, så du kan deltage i dele af eller i hele seminaret.

MatchPoints Seminar 2019 er arrangeret i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse med Folkeuniversitetet i Aarhus som partner.

Se video, hvor professor Lotte Bøgh og stadsdirektør Niels Højberg fortæller om MatchPoints Seminar 2019

Læs mere om MatchPoints Seminar 2019 og tilmeld dig


AU med i nyt EU Life Science-netværk

Professor Gregers Rom Andersen og professor Poul Nissen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU, er med i et nyt EU-projekt, for Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS)-området, kaldet HALOS, som har modtaget en bevilling fra EU på 3,6 mio. Euro. EU-Projektet ønsker at skabe et center for integreret, verdensledende innovation og forskning inden for Life Science (biovidenskab). Desuden vil projektet skabe et unik samarbejde mellem Hamborg og Sydvest-skandinavien. 

AU er med i nyt Øresund-Kattegat-Skagerak EU Life Science-netværk


3 AU-forskere modtager grants fra Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fondens BioInnovation Institute (BII) har netop uddelt Proof of Concept-midler til 8 forskningsprojekter. De 3 er fra Aarhus Universitet. Alle 3 projekter vedrører teknologi, som er i gang med at blive kommercialiseret.

BII arbejder på at bringe forskningen ud af laboratoriet, og Proof of Concept grant gives til projekter, der har et klart kommercielt fokus. Den 29. januar kan forskere få konkret feedback på en idé/projekt til at kommercialisere forskning samt information om, hvilke muligheder der er i fondenes forskellige programmer til kommercialisering.

3 AU-forskere modtager grants fra Novo Nordisk Fonden


60 mio. til biomedicinsk forskning

Professor Torben Heick Jensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, har modtaget 60 mio. kr. fra Novo Nordisk Fondens Challenge Program til at etablere forskningscenteret ’Exo-Adapt’, der skal beskrive, hvorledes vore celler sorterer genetisk information.

Læs hele historien 


Demensforsker modtager 10 millioner kroner

Leif Østergaard fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har modtaget en bevillig på 10 millioner kroner fra Velux Fonden. Bevillingen skal bruges til at teste en ny teori om årsagerne til alderssvækkelse og demens.

Læs mere


Universitetets grundlægger - 150 år

Hvis Aarhus Universitet skylder en enkelt person sin eksistens, så er det stridsmanden og universitetsgrundlæggeren Victor Albeck. Han ville d. 9. januar være fyldt 150 år. Victor Albeck (1869-1933) var kommet til Aarhus i 1910 som leder af den nyåbnede institution Fødselsanstalten i Jylland, og han var derefter hurtigt kommet til at stå i spidsen for den allerede dengang ulmende bevægelse, som ønskede, at Aarhus skulle være universitetsby. 

Vi fejrede på dagen Victor Albeck med denne video


Kalender:

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.Her kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det her.  

1445637 / i40