Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Projekter i Enhedsadministrationen Særligt i forhold til digitaliseringsstrategien

Særligt i forhold til digitaliseringsstrategien

  • Projekter i forbindelse med digitaliseringsstrategien følger den fælles beslutningsmodel ​og prioriteres i denne sammenhæng
  • Styring af projekterne følger projektmodellen​, og der skal derfor være både en projektleder og en styregruppe for disse projekter  

Som ekstra minimumsleverance indføres krav om udarbejdelse af gevinstkort, der viser sammenhæng mellem projektets leverancer, effekter og gevinster.​

  • Udmøntning af midler sker efter følgende principper 

Udmøntning af midler sker som udgangspunkt, når minimumsleverancer i på vej fasen er på plads. Der kan dog ansøges om midler til projektleder, arkitekt mv. til aktiviteter i på-vej fasen.

Midlerne udmøntes på baggrund af indstilling fra projektet for hele projektfasen. Universitetsdirektøren godkender i forbindelse med behandling i PFU.

Midler til forvaltning udmøntes på baggrund af indstilling fra projektet forud for indkøringsfasen

1446529 / i40