Æresalumne 2017 Niels Due Jensen

Mit liv er teknik

Årets æresalumne 2017 er Niels Due Jensen, maskiningeniør og tidligere koncernchef for Grundfos. Niels Due Jensen har skabt produkter, der har gjort verden mere velstående og livet lettere for millioner af mennesker – samtidig viderefører han Grundfos som en rummelig virksomhed med plads til samfundets svageste.

I 1944 grundlagde maskinarbejderen Poul Due Jensen en smedeforretning i Bjerringbro. En dag kontaktede en landmand fra egnen Poul for at bestille et lille vandværk. Da Poul ikke kunne skaffe en kvalitetspumpe på grund af krigen, besluttede han at bygge pumpen selv. Den virkede godt, og inden længe var ordrebogen fyldt.

Sådan starter historien om Grundfos, et af Danmarks største erhvervseventyr. Med på sidelinjen var Poul Due Jensens lille søn, Niels. Han fulgte fascineret med i faderens arbejde i smedeværkstedet ­- uvidende om, at han engang skulle stå i spidsen for faderens virksomhed, som ville blive en milliardforretning. 

”Min opvækst var i høj grad præget af min far, som var meget interesseret i teknik, og det blev jeg også selv. Jeg fulgtes med min far rundt i værkstederne, og det var helt naturligt for mig efter min realeksamen at gå i lære som maskinarbejder.”

Uddannelsen som maskinarbejder sluttede med et godt resultat – en svendeprøve med udmærkelse. Det gav Niels Due Jensen mod på at læse videre på ingeniøruddannelsen, og i 1967 startede han på Aarhus Teknikum på Dalgas Avenue.

Krævende uddannelse

Studiet var spændende og hårdt. Niels Due Jensen brugte mange kræfter på at sætte sig ind i den teoretiske side af ingeniørfaget, og han sad ofte og læste til langt ud på natten i arbejdsværelset i det lille parcelhus i Højbjerg, hvor han netop var flyttet ind med hustruen Minna.

”Uddannelsen til ingeniør krævede det mest mulige af mig. Jeg har altid været mest praktisk anlagt, og mine boglige evner var ikke særpræget gode. Men når jeg arbejder hårdt med tingene, får jeg det lært,” siger han.

Niels Due Jensens praktiske baggrund viste sig hurtigt at være en fordel for ham på ingeniøruddannelsen.

”Som maskinarbejder har jeg en praktisk forståelse for de fysiske produkter, ingeniører designer. Det er vigtigt, at man som ingeniør ikke bare laver nogle streger på et tegnebræt – man skal også have en fornemmelse af, hvordan produkterne skal kunne produceres og fungere i praksis,” siger Niels Due Jensen. 

Pumper er overalt

Få kilometer fra Niels Due Jensens hjem, på Poul Due Jensens vej i Bjerringbro, ligger hans livsværk Grundfos. Virksomheden, som han overtog ledelsen af efter sin far i 1977 og gjorde til verdens største pumpeproducent med omkring 18.000 medarbejdere i 55 lande og en omsætning på 24,8 milliarder DKK.

Grundfos leverer et produkt, som findes overalt, men som de færreste lægger mærke til i det daglige. Det handler om noget så basalt som at transportere vand. Når du træder ud i brusekabinen om morgenen og tænder for vandet, er det en pumpe fra Grundfos, der sørger for, at vandet strømmer ud af bruseren. 

Pumper fra Grundfos indgår også i vandrensningssystemer over hele kloden, og de filtrerer det rene vand fra kloakvand, spildevand og forurenet flodvand. Pumperne er med til at skaffe rent drikkevand til millioner af mennesker, bl.a. i Asien. Bæredygtighed er en del af Grundfos’ DNA, og virksomheden producerer verdens mest energisparende pumper. Grundfos arbejder også på at fremme bæredygtighed i produktudviklingen:

”Det er en opgave i sig selv at udvikle fysiske produkter, som kan genanvendes, repareres og til sidst adskilles, så man kan bruge de forskellige dele igen,” siger Niels Due Jensen med en vis tilfredshed i stemmen.

En rummelig arbejdsplads

Han fremhæver i samme åndedrag, at bæredygtighed for ham ikke kun handler om naturens ressourcer, det handler også om menneskelige ressourcer. Grundfos er en af de førende virksomheder i Danmark, når det drejer sig om social bæredygtighed, og de beskæftiger mennesker med fysiske og psykiske handicaps og andre, som er afskåret fra de gængse muligheder i samfundet.

”Min storesøster fik desværre en skade under fødslen, som nedsatte hendes boglige evner. Det – kombineret med, at min far voksede op under små kår ­ – gjorde nok, at min far var ekstra opmærksom på de mennesker, der har brug for hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. Social ansvarlighed har således været en fast bestanddel i Grundfos lige fra starten,” siger han.

Grundfos har i dag en ambition om, at mindst 5 % af medarbejderne i Danmark skal være ansat på særlige vilkår. Der findes særlige fleksafdelinger i virksomheden, men der er også ansatte på særlige vilkår i den ordinære produktion og i administrationen.

Det har altid ligget Niels Due Jensen meget på sinde at videreføre den sociale ansvarlighed i Grundfos og på den måde drive virksomhed til samfundets bedste. Som chef var han kendt for at tage hånd om sine folk, også når de havde det svært med sygdom eller problemer på hjemmefronten.

Ingeniører skaber udvikling

Niels Due Jensen var koncernchef for Grundfos i 22 år. Som chef bevægede han sig på de bonede gulve, men han nød også at være på besøg i produktionen. Hver dag gjorde han brug af sin ingeniørbaggrund og var involveret i udviklingen af nye pumper. Han er blandt andet ophavsmand til den intelligente pumpe – en pumpe med en lille computer, så pumpen kan tilpasse sig omgivelsernes behov og for eksempel yde mindre om natten.

”Jeg videreudviklede Grundfos som en teknisk virksomhed, der fokuserede på produktudvikling. Min ledelse af Grundfos bunder i min baggrund som ingeniør. Og så havde jeg direktører omkring mig, som havde fokus på økonomi og salg. Hele min interesse lå og ligger stadig omkring teknikken og produktudviklingen,” siger han.

Aarhus Universitet skal i fremtiden uddanne endnu flere ingeniører, og det kan Niels Due Jensen godt forstå. For ingeniører er helt uundværlige.

”Verdens befolkning efterspørger hele tiden nye produkter og ny udvikling, og det er ingeniører uddannet til at skabe,” siger han.

Dygtige ingeniører er altafgørende for at videreudvikle Grundfos’ produkter.

”Pumper er noget af det mest grundlæggende og væsentlige, hvis verdens befolkning skal udvikles. Der er masser af vand mange steder, men det kan ikke drikkes. Så vandrensning er et nøgleområde for Grundfos i de kommende mange år. Vi skal blive ved med at udvikle fremragende og banebrydende teknologier og produkter,” siger Niels Due Jensen. 

Samarbejde med Aarhus Universitet

I den forbindelse er det vigtigt for virksomheden at samarbejde med universiteter, herunder især Aarhus Universitet. Der har gennem årene været flere samarbejder, blandt andet i forbindelse med ph.d.-projekter.

”Samarbejdet med Aarhus Universitet betyder, at vi får indblik i nogle forskningsprojekter, vi ellers ikke ville have fået. Vi kommer også til at kende nogle studerende, som vi måske på et senere tidspunkt kan indlede et samarbejde med. Og så kan vi være med til at præge den forskning, der foregår på ingeniørområdet på Aarhus Universitet. Samarbejdet tjener begge parter rigtig godt,” siger han.  

Fortsætter det aktive arbejdsliv

Niels Due Jensen trådte tilbage som koncernchef  for Grundfos i 2003, men han er fortsat en ledestjerne for virksomheden. Hans entreprenante ånd hviler over bygningerne i den midtjyske by Bjerringbro, som takket være Grundfos er vokset og i dag rummer gymnasium og andre institutioner som for eksempel Naturvidenskabernes Hus.

Niels Due Jensen er stadig formand for Poul Due Jensens Fond, som er ejerfonden i Grundfos, ligesom han er aktiv i andre bestyrelser. En del af fritiden går med driften af Ormstrup Gods og skov samt med familien, som består af hustruen Minna, en datter, en søn og 5 børnebørn. Sønnen, Poul Due Jensen, er Group Executive Vice President i Grundfos. Niels Due Jensen og Minna købte og totalrenoverede Ormstrup Gods i år 2000, og godset har siden dannet rammen om deres liv.

Niels Due Jensens tanker kredser stadig om at skabe bedre pumper, der kan lette livet for verdens befolkning. Som han siger: ”Mit liv er teknik”.