Æresalumne 2021: Bent Hansen

Årets æresalumne 2021: Bent Hansen

Man skal turde tænke stort

Han beskriver sig selv som en lidt mærkelig studerende. Men Aarhus Universitet forandrede hans liv. Mød æresalumnen 2021 Bent Hansen, som har spillet en afgørende rolle for det danske sundhedsvæsen og arbejdet for et stærkt samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Den unge historiestuderende Bent Hansen er på vej til forelæsning en dag i 1970, da han ser en flok studerende demonstrere foran Stakladen. Han bemærker, at flere har langt hår og er iklædt blåt arbejdstøj. Det samme blå arbejdstøj, som Bent Hansens far har på, når han arbejder ved jernbanen i hjembyen Them.

”Jeg tænkte: Hvad har de gang i? De burde i stedet koncentrere sig om deres studier. Jeg var slet ikke politisk vakt i min studietid. Det kom først senere,” fortæller Bent Hansen, tidligere regionsrådsformand og æresalumne på Aarhus Universitet 2021.

Vi møder den 72-årige Bent Hansen i Aarhus Universitets gule bygninger på hjørnet af Nørrebrogade og Ringgaden, hvor han træder hjemmevant ind på sit gamle studiested. Han har været her mange gange, siden han blev cand.mag. i historie og samfundsfag i 1976. Det lå ikke i kortene, at drengen fra arbejderhjemmet i Them skulle på universitetet. Hans mor Nicoline Hansen, som var stationsbestyrer, havde opfordret ham til at gå på gymnasiet, og da studentereksamen var i hus, synes hun, at han skulle få en læreplads ved postvæsenet.

”Men jeg havde fået smag for det andet. Jeg ville videre. Og tiden på Aarhus Universitet blev fantastisk. Jeg fik en ny dimension ind i mit liv, verden åbnede sig,” siger Bent Hansen og smiler bredt.

Væk fra arbejdstøjet
Bent Hansens valg af historie skyldes en grundlæggende interesse og en inspirerende historielærer i gymnasiet. Men da han tog sidefag i samfundsfag, fandt han for alvor sin rette hylde.

”Historiefaget var lidt laissez faire. Så kom jeg over på samfundsfag, hvor vi straks blev sat i grupper og fik et program. Bum, bum, bum, siger Bent Hansen og banker tre gange i bordet, så kaffekopperne klirrer.

”Det kunne jeg godt lide. Jeg var måske en lidt mærkelig studerende, der ikke deltog så meget i festerne og det sociale liv. Jeg havde fokus på det faglige, og mit mål med studiet var at bevæge mig væk fra min fars blå arbejdstøj. Jeg ville bevise over for mig selv og mine forældre, at jeg kunne det her,” siger Bent Hansen, der efter endt studietid var undervisningsassistent i moderne dansk historie på Institut for Statskundskab, inden han blev gymnasielærer på Viborg Katedralskole.

Øretæver til politikeren
Den politiske karriere begyndte i begyndelsen af 1980'erne. En dag bankede det på døren til Bent Hansens hjem i Kjellerup, og udenfor stod den lokale smed Ernst. Han kom for at høre, om ikke gymnasielæreren kunne tænke sig at stille op til amtsrådsvalget for socialdemokratiet, for de manglede en kandidat. Den 33-årige Bent Hansen, der var formand for den lokale badmintonklub og sad i bestyrelserne i børnenes daginstitutioner, tog imod opfordringen, stillede op og blev valgt ind.

”Jeg gik til valg på at bevare det lokale sygehus i Kjellerup, men det gik hurtigt op for mig, at det var en kortsigtet dagsorden. Hvis man vil have høj faglig kvalitet, skal der ryddes op,” siger Bent Hansen, der efterfølgende fik øretæver for at lukke en række mindre sygehuse i hele regionen – og efterfølgende samle specialer på de resterende hospitaler.

”Jeg mener, at vi i sundhedsvæsenet skal fokusere på faglig kvalitet frem for mursten og matrikler. Det redder liv. Man skal turde tænke stort,” siger han.

I spidsen for sundhedsområdet
Og det blev stort for Bent Hansen, der kan se tilbage på en politisk karriere som både Amtsborgmester i Viborg Amt, Regionsformand for Region Midtjylland og formand for Danske Regioner. Han har stået i spidsen for en effektivisering af sundhedsområdet og været med til at forme nyere dansk sundhedspolitik. Bent Hansen er kendt for en række store sygehusbyggerier, blandt andet Aarhus Universitetshospital, som er kåret som bedste universitetshospital i Danmark for 13. gang. Bent Hansen spillede en vigtig rolle, da det i 2012 blev besluttet, at Aarhus skulle være hjemsted for det første danske center for partikelterapi af kræftpatienter. I dag er Dansk Center for Partikelterapi på Aarhus Universitetshospital førende i at integrere forskning i den daglige patientbehandling i et tæt samarbejde med Aarhus Universitet.

”Samarbejdet mellem universitetet og regionen er unikt. Aarhus Universitet og universitetshospitalet hænger sammen og styrker hinanden,” siger Bent Hansen.

Vi skal videre
Bent Hansen stoppede som regionsrådsformand i 2018, og ud over den store familie og badmintontræningen i Højbjerg Badmintonklub arbejder han stadig fuld tid i en lang række bestyrelser. Han er blandt andet bestyrelsesformand for Grenaa Havn samt regeringens ghettorepræsentant i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Den tidligere toppolitiker slipper ikke indflydelsen.

”Grundlæggende handler det nok om at gøre en forskel og at betyde noget for nogen. Jeg har altid godt kunnet lide at sætte en retning. Det er fint at diskutere frem og tilbage, men på et tidspunkt skal der trækkes en streg i sandet. Ellers kommer vi jo ikke videre.”

Alle Bent Hansens tre børn har gået på Aarhus Universitet. Og i år er hans barnebarn også at finde i de gule bygninger. Det glæder æresalumnen sig over:

”Aarhus Universitet udvider din horisont og gør dig til et helt menneske”.