Professor Isabelle Stengers

Professor Isabelle Stengers, Université libre de Bruxelles (Arts)

Professor Isabelle Stengers indtager en enestående position i moderne europæisk filosofi. Hun har som ingen anden formået at vise betydningen og relevansen af naturvidenskabelig forskning og naturvidenskabelig videnskabsfilosofi i en bredere human- og samfundsvidenskabelig sammenhæng. Isabelle Stengers har nedbrudt kløften mellem humaniora og naturvidenskab ved at vise, hvordan humanistisk og filosofisk tænkning er af afgørende betydning for den videnskabelige refleksion inden for naturvidenskaberne.

Professor Stengers har gennem en årrække knyttet nære kontakter til forskellige forskningsmiljøer ved Aarhus Universitet. Kontakten begyndte med en international konference i 1997: ”Time, Heat and Order”, hvor hun var hovedtaler. Det møde resulterede i jævnlige besøg og medvirken i både bedømmelses- og ansættelsesudvalg. Kontakten til Aarhus Universitet har også i sig selv været interdisciplinær med en vedvarende tilknytning til Center for Sundhed, Menneske og Kultur ved Arts. Hun har også kontakter til det informationsvidenskabelige miljø og til neurovidenskaberne, herunder det interdisciplinære forskningscenter MINDLab. 

Isabelle Stengers er en international repræsentant for nogle af de centrale idealer, der søges virkeliggjort gennem Aarhus Universitets bestræbelser på at fremme interdisciplinær forskning på højt niveau.