Professor Bryan D. Jones

Prof. Bryan Jones

Bryan D. Jones har publiceret banebrydende forskning i krydsfeltet mellem public policy og public administration. Han har i særlig grad beskæftiget sig med spørgsmålet om, hvad der er afgørende for fastsættelsen af den politiske dagsorden. Her har han blandt andet arbejdet med, hvordan man kan forklare, at stigningen i både de samlede offentlige udgifter og de offentlige udgifter på enkelte policy-områder af og til udvikler sig mere abrupt. I begge tilfælde har han udfordret veletablerede teorier på området.

Bryan D. Jones, der i dag er professor på University of Texas, Austin, har modtaget en lang række priser. Ikke mindre end fire gange har han fået American Political Science Association’s pris for årets bedste bidrag. Han har også beklædt en lang række tillidsposter, som for eksempel præsident for Midwest Political Science Association og rådsmedlem i American Political Science Association. Hans imponerende publikationsliste omfatter 20 bøger og special issues og mere end 50 artikler, hvor af mange er publiceret i de absolutte toptidsskrifter og citeret i overordentlig stort omfang. Den meget betydelige indflydelse på forskningsfeltet ses ved, at hans 10 mest citerede publikationer er citeret mere end 4.000 gange.

Bryan D. Jones er allerede i dag adjungeret professor i statskundskab på Aarhus Universitet, og her har der udviklet sig et meget nært forskningssamarbejde mellem ham og forskerne. Han er også en hyppig gæst i Aarhus, for eksempel som opponent på ph.d.-afhandlinger og deltager i workshops og seminarer, ligesom han altid tager sig tid at kommentere på enkeltforskere og forskergruppers projektforslag og artikeludkast, når han er på besøg.

Bryan D. Jones har derudover sørget for, at der har været en hyppig udveksling af studerende og ansatte mellem Aarhus Universitet og University of Texas, ligesom han har hjulpet med rekruttering af internationale post.docs. Bryan D. Jones er således på mange måder en højt skattet ven af huset, der samtidig er en yderst sympatisk, åben og venlig mand. 

CURICULUM VITAE
J. J. ’Jake’ Pickle Regent’s Chair of Congressional Studies, Department of Government, University of Texas at Austin

UDVALGTE AKADEMISKE STILLINGER
2008 J. J. ’Jake’ Pickle Regent’s Chair of Congressional Studies, Department of Government, University of Texas at Austin
1996-2008 Professor of Political Science og leder af Center for American Politics and Public Policy, University of Washington, Seattle
1995-1996 Distinguished Professor of Political Science, Texas A&M University
1985-1996 Professor, Department of Political Science, Texas A&M University (1991-1996 Charles Puryear Professor of Liberal Arts)

UDVALGTE TILLIDSHVERV
2010-2011 Præsident, Midwest Political Science Association
2005-2007 Rådsmedlem i American Political Science Association; Leder af valgkomité
1989-90 Præsident, Urban Politics Section, American Political Science Association

UDVALGTE PRISER OG HÆDERSBEVISNINGER
2011 Excellence in Mentoring Award, Public Policy Section, American Political Science Association
2007 Award for the Best Instructional Website, American Political Science Association
2003 Herbert A. Simon Award for Contributions to the Study of Public Administration, awarded by the Midwest Public Administration Caucus
2002 Robert Lane Award for the Best Book in Political Psychology in 2001 for Politics and the Architecture of Choice, awarded by the Political Psychology Organized Section of the American Political Science Association
2002 Best Book Award in Urban Politics in 2001 for Building Civic Capacity, awarded by the Urban Politics Organized Section of the American Political Science Association
2001 Aaron Wildavsky Award for Agendas and Instability in American Politics for the book with lasting impact on the study of public policy, awarded by the Public Policy Psychology Organized Section of the American Political Science Association
1995 Best Book Award in Political Psychology in 1994 for Reconceiving Decision-Making in Democratic Politics, awarded by the Political Psychology Organized Section of the American Political Science Association