Professor George E. Marcus

Prof. George Marcus

Professsor George Marcus tilhører den absolutte verdenselite inden for sit fagfelt. Hans videnskabelige arbejde har siden 1980erne koncentreret sig om en kritisk gentænkning af kulturbegrebet. Siden 1990erne har George Marcus været optaget af at genopfinde feltarbejdets relevans, etik og metoder i en global verden. Denne indsats har haft skelsættende betydning for et sort antal humanistiske og samfundsvidenskabelige forskere, der anvender etnografisk feltarbejde som del af deres forskningsmetoder og resultater. Etnografisk feltarbejde er således nu en integreret del af den forskningsmæssige pallette inden for design og arkitektur, organisationsstudier, studiet af børn, unge og skoler, konfliktstudier, journalistik, internet- og kommunikationsstudier, samt studiet af videnskabelig praksis. Marcus´ videnskabelige arbejde har været afgørende for, hvordan etnografi er blevet tilpasset disse fagdiscipliner.

Endvidere har George Marcus' studier blandt eliter og kunstnere i USA dannet baggrund for en række publikationer, der har skabt en helt ny forståelse af magt i verden i dag, og af hvordan globale magtformationer og forbindelser kan studeres inden for antropologien.

George Marcus har publiceret et utal af artikler og over et dusin bøger. Han er grundlægger af Cultural Anthropology, et af de højest rangerede antropologiske tidsskrifter, og han har været redaktør af serien: Late Editions: Cultural Studies for the End of the Century.

George Marcus har en lang og betydningsfuld tilknytning til Aarhus Universitet. Han har besøgt universitetet adskillige gange og har med sin solide undervisnings- og forelæsningserfaring haft stor betydning for både forskere og studerende i flere af de faglige miljøer på Arts. George Marcus har haft særlig tilknytning til det antropologiske fagmiljø og et tæt samarbejde med forskere i forskningsprogrammet ”Contemporary Ethnography”. Han har været i bedømmelsesudvalget for adskillige ph.d.-afhandlinger og deltaget i en række forskningsseminarer. Senest var han på Aarhus Universitet som gæsteprofessor i efteråret 2012 under et tre måneders ophold finansieret af Aarhus Universitets Forskningsfond.

CURRICULUM VITAE
Seniorprofessor, Afdeling for Antropologi, Californiens Universitet, Irvine

UDDANNELSE:
Yale Universitet: Bacheloruddannelse i Politik og Økonomi (magna cum laude), 1968
Queens’ College, Cambridge: Bacheloruddannelse i Socialantropologi (Henry-stipendiat), 1968-69
Harvard Universitet: Ph.d. i Antropologi, 1976

STILLINGER I DE SENERE ÅR:
2005-             Seniorprofessor, Afdeling for Antropologi, Californiens Universitet, Irvine
2006-             Grundlægger og Direktør, Center for Etnografi, Californiens Universitet, Irvine
2006-             Medlem, Institut for Kritisk Teori, Californiens Universitet, Irvine
Maj 2006-       Æresprofessor (Joseph D. Jamail Professor), Rice Universitet, Adjungeret Professor, Afdeling for Antropologi, Rice Universitet
1985-2006      Professor, Afdeling for Antropologi, Rice Universitet
1980-2005      Formand, Afdeling for Antropologi, Rice Universitet
2001-2006      Joseph D. Jamail Professor, Rice Universitet
2004-2005      Styrelsesmedlem, Center for Avancerede Studier i Adfærdsvidenskab

ÆRESPRISER I DE SENERE ÅR:
1993              Fulbright Seniorstipendiat i Brasilien, Campinas Universitet, juni-september
1999              Forskningsstipendiat fra Luso-American-fonden vedr. forskning i den moderne portugisiske adelsstand (sommer)
2002              Berlin-stipendiat, Det Amerikanske Akademi i Berlin (forår) (afslået)
2001              Joseph D. Jamail Professorat, Rice Universitet (oktober)
2004-2005      Stipendiat, Center for Avancerede Studier i Adfærdsvidenskab, Stanford