Professor Søren Johansen

Søren Johansen

Professor Søren Johansen, Københavns Universitet, var i 1990’erne den mest citerede forsker inden for økonomi i verden, og han er i dag en af de absolut mest indflydelsesrige danske forskere i økonomi og økonometri. Kolleger betegner uden tøven Søren Johansen som værende en forsker i en helt særlig klasse af international kaliber.

Det er han for sin banebrydende forskning og udvikling af statistiske modeller til analyse af såkaldte kointegrerede tidsrækkeprocesser, der bl.a. kan anvendes til udarbejdelse af økonomiske prognoser og konsekvensanalyser af politiske, økonomiske tiltag. Søren Johansens modeller er i dag standarder indenfor økonometrisk forskning og anvendes i både den akademiske verden såvel som i centralbanker, finansielle institutioner m.v.

For denne banebrydende forskning udnævnes Søren Johansen til æresdoktor ved Aarhus Universitet.

Søren Johansen er født i 1939 og er oprindeligt uddannet matematiker og statistiker fra Københavns Universitet i 1964 og var siden ansat på Institut for Matematiske Fag på universitetet frem til 2007. Fra 1989 som professor.

I 2007 blev han deltidsansat som professor i økonometri på Økonomisk Institut på Københavns Universitet og samtidig tilknyttet som research fellow ved Danmarks Grundforskningsfonds center CREATES ved Institut for Økonomi på Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Siden 1988 har Søren Johansens forskning især været koncentreret omkring statistiske og økonometriske analyser af de kointegrede tidsrækker, og én af hans første artikler om emnet, ”Statistical Analysis of Cointegration Vectors” har alene opnået mere end 13.500 citationer.

Søren Johansen har siden publiceret mere end 145 forskningsartikler i de mest anerkendte, internationale tidsskrifter som for eksempel Econometrica, Journal of Econometrics og Econometric Theory og hans analyser og modeller er blevet anvendt inden for økonomi såvel som klimaanalyser og adskillige andre discipliner.

Som research fellow på CREATES har Søren Johansen gennem 10 år været særdeles aktiv og bidraget signifikant til centrets forskning, ligesom han har vejledt adskillige yngre forskere og Ph.d.-studerende.

CV

Uddannelse:

dr.phil, 1974 – Københavns Universitet

Cand.stat., 1964 – Københavns Universitet

Stillinger:

Professor i økonometri, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, 2007

Research fellow, CREATES, Institut for Økonomi, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, 2007

Professor i økonometri, Department of Economics, European University Institute, Firenze, 1996-2001

Professor i matematik, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet, 1989-2007

Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet, 1964-2007

Anerkendelser:

Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Æresmedlem af Dansk Selskab for Teoretisk Statistik

Medlem af Academia Europaea

Modtager af Dir. Ib Henriksen Fonds forskerpris, 1997

Publikationer:

Mere end 170 publikationer i førende tidsskrifter og bøger

Citationer: 63.380

H-indeks: 55