Research Director Wendy Elizabeth Mackay

Wendy Mackay

Professor og forskningsleder Wendy E. Mackay fra INRIA/Université Paris-Sud, Frankrig, er udnævnt til æresdoktor ved Aarhus Universitet på baggrund af hendes formidable forskningsarbejde og banebrydende resultater indenfor samspillet mellem computere og mennesker. Wendy E. Mackay kan med rette betegnes som en sand pioner indenfor sit felt. Hun er en velkendt internationalt for sin forskning og har formået at bygge bro mellem akademia og industri siden begyndelsen af hendes karriere i 1980’erne, hvor hun bl.a. har arbejdet for amerikanske Digital Equipment Corporation og siden for Xerox EuroPARC.

Wendy Mackays forskning fokuserer på design af innovative interaktive systemer hvor samspillet mellem teknologi og kreative mennesker i særlige brugssituationer er centralt. Wendy Mackay fokuserer i sin nuværende forskning på ekstrem, situeret interaktion mellem mennesker og computere for derigennem at udvikle og fascilitere skabelsen af den næste generation af interaktive brugergrænseflader.

Wendy Elizabeth Mackay har haft et nært forhold til Aarhus Universitet siden midten af 1980erne. Hun har blandt andet været gæst ved Institut for Datalogi og har gennem årene haft både formaliserede og mere uformelle samarbejdsprojekter med forskere ved Datalogi. Mackays fremtrædende forskning har sikret hende mange internationale udmærkelser i form af priser og forskningsstipendier, herunder et ERC Advanced Grant.

Udpluk fra CV:

PhD:  Mass. Institute of Technology: “Management Technological Innovation” 1990

M.A.: Northeastern University:  “Experimental Psychology” 1979

B.A.:  University of Calif., San Diego: Honors Psychology 1977

1998-2000: Gæsteprofessor, Aarhus Universitet.

2010 - : Gæsteprofessor, Stanford Universitet USA.

2002 - : Forskningschef og leder for INSITU, INRIA, Universite Paris-Sud.

Blandt æresbevisningerne til Wendy Elizabeth Mackay kan nævnes udnævnelser til ACM/CHI Academy, Phi Beta Kappa, Honors Psychology B.A., magna cum laude, og mange flere. Hun har endvidere modtaget priser for bedste publikation til CACM’93, COCS’93, IHM’09,CHI’09, CACM web site, CHI’11 og hun er, flg. Google Scholar, blandt de mest citerede forskere indenfor feltet.