Professor Kenneth J. Meier

Kenneth J. Meier

Professor Kenneth J. Meier
Professor Kenneth J. Meier er udnævnt til æresdoktor ved Aarhus Universitet for sin store forskningsindsats inden for offentlig forvaltning. Han har gjort en stor forskel for fagområdet og dermed for vores forståelse af ledelse og performance i offentlige organisationer.

Kenneth J. Meier anvender institutionelle teorier om politik til at forstå, hvem der får hvad, hvornår og hvordan. Hans forskningsprojekter har dækket et bredt spektrum af emner, herunder uddannelsespolitik, forsikringsregulering, adgang til abort og familieplanlægning, homoseksuelles rettigheder, narkotika- og alkoholpolitik, korruption, landbrugspolitik, sundhedspolitik, tillid, børns sikkerhed, våbenkontrol, tobakspolitik, seksuelle overgreb, køn og bureaukrati.

Kenneth J. Meier kombinerer excellent forskning, internationalt samarbejde og en stor videnskabelig produktion med at være rollemodel og mentor for yngre forskere. Han har desuden haft flere tillidsposter såsom at stå i spidsen for the Public Management Research Association og være redaktør på internationale toptidsskrifter såsom the American Journal of Political Science. For sit arbejde har Kenneth J. Meier opnået bred anerkendelse og modtaget en række fornemme priser.

Aarhus Universitet nyder godt af Kenneth J. Meiers fælles projekter med lokale forskere. Blandt andet har han samarbejdet med dette års modtager af Aarhus Universitets Jubilæumsfonds forskningsformidlingspris, Lotte Bøgh Andersen.

Curriculum Vitae (uddrag)

Uddannelse:

Ph.d. i statskundskab fra Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, 1975

Kandidat i statskundskab fra samme sted, 1974

Nuværende stillinger:

Professor i offentlig forvaltning ved Bush School of Government & Public Service ved Texas A & M University 2017-

Professor i offentlig ledelse ved Cardiff University School of Business 2004-

Udvalgte priser:

H. George Frederickson Award

C. Dwight Waldo Award

John Gaus Award

Charles Levone Award

Association of Former Students Award for Research

Portrait in English