Æresdoktor 2019: Professor Linda Argote

Professor Linda Argote er verdens førende forsker inden for feltet organisatorisk læring, innovation og vidensoverførsel. Linda Argotes forskning fokuserer på organisatorisk læring med et særligt fokus på gruppelæring og vidensoverførsel på tværs af gruppemedlemmer og grupper. Linda Argote er i øjeblikket leder af Center for Organizational Learning, Innovation and Knowledge; et forskningscenter, der fokuserer på at identificere faktorer, der letter eller hæmmer læring og innovation i grupper og organisationer.

Professor Argote deltog i UNIK-projektet MINDLab på Aarhus Universitet, hvor hun var del af organisationsgruppen. Hun var gæsteprofessor ved Aarhus School of Business i 2010. Forskerne i MINDLab organisationsgruppen udarbejdede de første laboratorieeksperimenter til psykofysiologiske målinger af holdfølelser, og hvordan holdfølelser påvirker organisatorisk beslutningstagen og holdpræstationer. Deres resultater blev udgivet i Strategic Management Journal i 2016. Linda Argote har også besøgt Aarhus Universitet i kortere perioder efter hendes længere forskningsophold i 2010.

Linda Argote er en inspiration og rollemodel for mange både unge og etablerede forskere. Hun har en imponerende publikationsliste inden for området organisatorisk adfærd og teori.

Læs mere om Linda Argote og se hendes CV