Professor David F. Hendry

Professor David F. Hendry

Professor David F. Hendry hører til blandt de absolut mest anerkendte og indflydelsesrige nulevende tidsrækkeøkonometrikere. Han har publiceret over 300 tidsskriftsartikler, en stor del af dem med mange citationer og i ledende internationale tidsskrifter, og han har desuden skrevet en række centrale bøger inden for sit forskningsfelt. En stor del af hans forskning fokuserer på udviklingen af en samlet, metodologisk tilgang til den empiriske modellering af økonomiske tidsrækker. Generel-til-specifik-modellering er en vigtig del af hans empiriske metodologi, som er særdeles indflydelsesrig og er blevet almindeligt kendt blandt økonomer verden over som ’LSEʼ eller ʻHendryʼ-metodologien.

Hendrys forskning har ligeledes hjulpet til at udbrede denne metodologi og gøre den lettere at anvende, både gennem offentligt tilgængelige softwarepakker, der implementerer metodologien (herunder PCGive og PcGets), og gennem offentliggørelsen af rapporter, der beskriver anvendelsen af metodologien i praksis.

David F. Hendrys måske mest kendte arbejde handler om den såkaldte ”forbrugs funktionen”, der beregner det totale forbrug i en økonomi. Hendry når frem til en beskrivelse af udviklingen af forbruget over tid, der viser, at ændringen fra en periode til den næste i forbruget ikke blot afhænger af ændringen i indkomst, men også af forholdet (den logaritmiske forskel) mellem forbrug og indkomst i den foregående periode, altså den forudgående afvigelse fra ligevægten. De økonomiske serier bevæger sig på en sådan måde, at de korrigerer foregående perioders fejl eller afvigelser fra ligevægt.

Professor Hendry har været i Aarhus adskillige gange i årenes løb. Han deltog i de store konferencer arrangeret af Institut for Økonomi på Sandbjerg Gods i 1986 i forbindelse med instituttets 50 års jubilæum, og indenfor for de seneste år, i konferencer arrangeret af CREATES (Center for Research in Econometric Analysis of Time Series) på Koldingfjord i 2007 og 2009, som blev finansieret af Danmarks Grundforskningsfond. Han har i flere sammenhænge samarbejdet med forskere fra Aarhus Universitet og har været medredaktør på flere bøger. Bl.a. en særudgave af Oxford Bulletin of Economics and Statistics i 2003 om ikke-lineær økonometrisk modellering, modeludvælgelse og – evaluering. Hendry er en særdeles respekteret kollega og god ven af flere af instituttets og centerets forskere.  

Under sit ophold ved Aarhus Universitet i forbindelse med udnævnelsen som æresdoktor vil David F. Hendry give en forelæsning med titlen »Semi-automatic Non-linear Model Selection« på Institut for Økonomi torsdag d. 12. september kl. 14.15-15.15 i lokale L242, Fuglesangs Allé 4. 

 

Sir David Forbes Hendry – CURRICULUM VITAE

Professor, Department of Economics, University of Oxford

Uddannelse og udnævnelser:

2010 -            Director, Programme in Economic Modelling, Institute for New Economic Thinking

                      at the Oxford Martin School

2008 -            Member, Advisory Panel on Foresight for Chief Scientific Adviser to HM Government

2001 - 2007    Chairman, Economics Department, University of Oxford

1982 -            Professor of Economics and Fellow of Nuffield College, University of Oxford

1970              PhD, London School of Economics

1967              MSc (Distinction) Econometrics, London School of Economics

1966              MA (First Class Honours) Economics, University of Aberdeen

Udvalgte priser og hædersbevisninger:

2012              Academician of the Academy of Social Sciences

2012              Isaac Kerstenetzky Scholarly Achievement Award

2009              Knight Bachelor, HM The Queen’s Birthday Honours List

2009              Honorary Doctorate, Carlos III University, Madrid

2006              Honorary Doctorate, University of Lund

2003              One of the world’s 200 most cited economists, ISI (isihighlycited.com)

2002              Fellow, Royal Society of Edinburgh

2002              Honorary Doctorate, St. Andrews University

2001              Honorary Doctorates, St. Gallen University and Norwegian University of Science and                                              Technology

2001              Honorary Fellow, International Institute of Forecasters

1998              Honorary Doctorate, Nottingham University

1995              Honorary Vice-President, Royal Economic Society

1994              Foreign Honorary Member, American Academy of Arts and Sciences

1991              Foreign Honorary Member, American Economic Association

1987              Honorary Doctorate, Aberdeen University

1987              Fellow, British Academy

1986              Guy Medal in Bronze, Royal Statistical Society

1975              Fellow, Econometric Society