2014 Modtagere af Dronning Margrethe II's rejselegat til studerende ved Aarhus Universitet

Rejselegatet blev indstiftet i 2010 som en gave til Hendes Majestæt Dronning Margrethe i anledning af Dronningens 70 års fødselsdag og blev udvidet i 2012 i anledning af Dronningens 40 års regentjubilæum. I alt bliver der uddelt fire legater, ét til en studerende på hvert af de fire hovedområder. På BSS og Arts går legatet til studerende ved statskundskab og arkæologi - de to fag, som Hendes Majestæt selv læste i sin tid som studerende på Aarhus Universitet i 1961-1962.

Hensigten med legatet på 25.000 kroner er at gøre det muligt for legatmodtagerne at studere i udlandet i forbindelse med deres studier på Aarhus Universitet.

Arkæologistuderende Almut Fichte
Institut for Kultur og Samfund
Aarhus Universitet

Almut Fichte afsluttede sin bacheloruddannelse i forhistorisk arkæologi i sommeren 2014. Hendes bacheloropgave udmærkede sig ved at bringe ny viden om sværdets bæremåde i bronzealderen. Ud fra organiske rester i grave har hun fundet frem til, at krigere med høj sandsynlighed bar deres sværd i siden i bæltehøjde, hvor det før er blevet antaget, at sværdet blev båret på hoften. Den nye viden kan have betydning for opfattelsen af, hvad sværdet blev brugt til, og hvordan krigerne bevægede sig. Når sværdet var placeret på siden, var det synligt og kunne derfor bruges til at vise, at de var krigere. Samtidig var det let at komme til, hvis det skulle bruges i kamp. Placeringen af sværdet kan også give et fingerpeg om, at krigerne kom frem på gåben frem for hesteryg. Det skyldes, at sværdets placering på siden var praktisk, hvis krigerne gik, hvorimod det ville have været forstyrrende at ride med. 
Almut Fichte vil bruge sit rejselegat på et semester i England, hvor hun kan fortsætte med at beskæftige sig med organisk materiale i bronzealderen.

Kemistuderende Mads Bøttger Hansen
Institut for Kemi
Aarhus Universitet

Mads Bøttger Hansen afslutter sin bacheloruddannelse på Institut for Kemi i august, hvor han har gennemført sine studier med topkarakterer og et ualmindeligt højt fagligt og intellektuelt overskud. Også på det sociale plan har Mads Bøttger Hansen gjort sig positivt bemærket og har bl.a. virket som tutor og været en del af det kendte kemishow. Han har desuden virket som studenterstudievejleder, hvor han har lavet oplæg om studielivet til gymnasieklasser.
På sit første semester af kandidatuddannelsen i kemi skal Mads Bøttger Hansen på et femmåneders ophold som udvekslingsstuderende ved Université Pierre et Marie Curie (UPMC) i Paris, som er et internationalt anerkendt naturvidenskabeligt og medicinsk universitet. Under sit ophold skal han bl.a. følge kurser inden for teoretisk kemi.
Under opholdet skal Mads Bøttger Hansen endvidere udføre projektarbejde, der er tilknyttet afdelingen for analytisk, fysisk og teoretisk kemi. Han håber at bruge den viden i sit videre uddannelsesforløb.

Sundhedsvidenskabelig kandidatstuderende Mette Lise Lousdal
Institut for Folkesundhed
Aarhus universitet

Sundhedsvidenskabelig kandidatstuderende fra Aarhus Universitet har netop modtaget Dronning Margrethe II's rejselegat. Legatet skal være med til at finansiere et universitetsophold i USA. Om to år skifter hun de danske lærebøger ud med engelske. Mette Lise Lousdal, der er kandidatstuderende fra Aarhus Universitet, blev ved universitets årsfest hædret med Dronning Margrethe II's rejselegat. Et legat, som skal gå til at realisere hendes amerikanske drøm. ”Legatet er en kæmpe håndsrækning, der er med til at gøre drømmen om at komme til Rollins School of Public Health, Emory University i Atlanta mulig,” siger Mette Lise Lousdal, som forsker i screening af brystkræft, nærmere bestemt er hun med til at undersøge om screeningprogrammet har ført til, at kræft bliver opdaget på et tidligere tidspunkt, og derefter hvordan dødeligheden har ændret sig for forskellige udviklingstrin af brystkræft. Legatet modtager Mette Lise Lousdal, fordi hun er talentfuld og meget faglig dygtig. Samtidig har hun været underviser på kandidatuddannelsen i Sygepleje og fungeret som instruktor for Folkesundhedsvidenskabsstuderende. Her beskriver de studerende Mette Lise Lousdal som struktureret, pædagogisk og meget dygtig til at lære fra sig. Mette Lise Lousdal regner med at været i USA et år. Opholdet bliver en del af hendes ph.d.-forløb og giver hende mulighed for at arbejde tættere sammen med sin vejleder, professor Timothy Lash, der er ansat ved epidemiologiafdelingen på Emory University.

Statskundskabsstuderende Niels Bjørn Grund Pedersen
Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet

Med et højt karaktergennemsnit på både bachelor- og kandidatuddannelsen i Statskundskab tilhører Niels Bjørn Grund Pedersen den faglige topgruppe af studerende. Han har netop gennemført et års studier i udlandet på de anerkendte universiteter Sciences Po i Paris og University of Wisconsin-Madison med topkarakterer. Under disse studieophold har han også været aktiv i Fondation Danoise og udgivet flere artikler i tidsskriftet Ræson. Herudover har han ydet en aktiv indsats i instituttets studenterforeninger, der er meget afgørende for det gode studentermiljø ved instituttet, og han har bl.a. været skribent for institutbladet Kandestøberen og holdleder for instituttets fodboldhold. Niels Bjørn Grund Pedersen har været en meget dygtig og værdifuld studentermedhjælper for forskere som professor Søren Serritzlew og professor Jens Blom-Hansen i forbindelse med deres Sapere Aude-projekt, IMPUSE, som har til formål at undersøge mulighederne for at reformere de offentlige serviceydelser. I det kommende semester skal han desuden være instruktor i metode.