2015 Modtagere af Dronning Margrethe II's rejselegat til studerende ved Aarhus Universitet

Rejselegatet blev indstiftet i 2010 som en gave til Hendes Majestæt Dronning Margrethe i anledning af Dronningens 70 års fødselsdag og blev udvidet i 2012 i anledning af Dronningens 40 års regentjubilæum. I alt bliver der uddelt fire legater, ét til en studerende på hvert af de fire fakulteter. På BSS og Arts går legatet til studerende ved statskundskab og arkæologi - de to fag, som Hendes Majestæt selv læste i sin tid som studerende på Aarhus Universitet i 1961-1962.

Hensigten med legatet på 25.000 kroner er at gøre det muligt for legatmodtagerne at studere i udlandet i forbindelse med deres studier på Aarhus Universitet.

Klassisk arkæologistuderende Caroline Elisabeth Fisker

Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Caroline E. Fisker færdiggjorde i januar 2015 sin bacheloruddannelse i klassisk arkæologi med tilvalg i religionshistorie. Hun har formået at gennemføre sit studie et halvt år under normeret tid og betegnes som en usædvanligt lovende studerende.

I foråret har Caroline E. Fisker haft mulighed for at være i praktik ved Villa Giulia – det nationale etruskiske museum i Rom. Hun har arbejdet med arkæologisk fundmateriale på Det Danske Institut i Rom, og hun har deltaget i en udgravning ved kastro Apalirou, en tidlig byzantisk bydannelse, i regi af det norske institut i Athen.

Caroline E. Fisker er særligt interesseret i arkæologi i Lilleasien (det nuværende Tyrkiet) og har skrevet sin bacheloropgave om gravskik og urbanisering i Hierapolis i Asia Minor. I opgaven har hun, på baggrund af feltarbejde med fund fra en gravplads, bidraget med ny indsigt i Romerrigets indflydelse på rigets østlige provinser.

Caroline E. Fisker er netop påbegyndt sin kandidatuddannelse i klassisk arkæologi og vil fortsat fokusere på urbanisering af middelhavsregionen. Rejselegatet vil hun derfor bruge til en rundrejse til arkæologiske hovedseværdigheder i det gamle Lilleasien.

Ingeniørstuderende Lasse Beck Thostrup

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Lasse Beck Thostrup læser til diplomingeniør i Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Han har indtil videre gennemført de første fire semestre med en usædvanlig flot studiepræstation og stor kreativ opfindsomhed. Han har blandt andet været med til at udvikle en kommandopakke til kontrol af døre i fængsler, et elektrisk skateboard med energieffektiv motor og en internetportal for oprettelse af forskellige quizspil.

Lasse modtager rejselegatet på baggrund af sine faglige resultater og samarbejdsevner, der blandt andet også er årsagen til, at han har fået tilbudt ingeniørpraktikplads i virksomheden Kamstrup A/S i efteråret 2015.

I foråret 2016 rejser han til USA, hvor han skal gennemføre et semester med kurser i blandt andet kryptografi og kunstig intelligens ved University of Connecticut.

 

Idrætsstuderende Simon Riis

Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Simon Riis er i gang med kandidatuddannelsen i biologisk idrætsteori på Aarhus Universitet, hvor han har vist et forskningstalent ud over det sædvanlige. Derudover er han særligt initiativrig og har blandt andet samtidig med studierne været underviser på bacheloruddannelsen i Idræt. Her har han vist stor faglig viden, selvstændighed og overskud til at støtte andre studerende gennem sit engagement som studenterunderviser.

Simon Riis har indsendt en ph.d.-ansøgning og vil gerne undersøge, hvilke effekter en kombineret kost- og træningsstrategi med fokus på at optimere fedtforbrænding giver et træningsforløb, og hvordan fedtforbrændingen er reguleret, når man træner. Han håber, at forskningen kan få betydning for trænings- og kostanbefalinger til eksempelvis lettere overvægtige med forringet insulinsensitivitet, men også til eliteatleter inden for idrætsgrene som cykling og triatlon.

Rejselegatet skal bruges til ophold eller konferencer i udlandet, som kan bringe Simon Riis tættere på den nyeste internationale forskning inden for hans felt.

Statskundskabsstuderende Lasse Egendal Leipziger

Institut for Statskundskab, Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Lasse Egendal Leipziger har færdiggjort sin bacheloruddannelse i statskundskab ved Aarhus BSS og er nu i gang med første semester af sin kandidatuddannelse. Han har ved siden af fagets store pensum magtet at være studentermedhjælper på et stort forskningsprojekt ledet af lektor Carsten Jensen om reform af velfærdsstater.

I sin studietid har han, ud over at præstere et højt karaktergennemsnit, også vist interesse for at give noget igen til sine medstuderende, bl.a. med frivilligt arbejde som arrangør af Aarhus Symposium i 2014 – et symposium, der har til formål at forbinde de studerende med ledende beslutningstagere i det omgivende samfund. 

Lasse Egendal Leipziger har en international baggrund. Han er vokset op i både Tyskland og Danmark, har boet et år i USA som dreng og tilbragt yderligere et år som udvekslingsstudent i Mexico i gymnasietiden. Rejselegatet skal hjælpe med at finansiere et ophold i efterårssemestret ved det prestigefyldte Institut d’'études politiques de Paris, der bl.a. tæller en række franske præsidenter blandt sine alumner.