2016 Modtagere af Dronning Margrethe II's rejselegat til studerende ved Aarhus Universitet

Rejselegatet blev indstiftet i 2010 som en gave til Hendes Majestæt Dronning Margrethe i anledning af Dronningens 70 års fødselsdag og blev udvidet i 2012 i anledning af Dronningens 40 års regentjubilæum. I alt bliver der uddelt fire legater, ét til en studerende på hvert af de fire hovedområder. På BSS og Arts går legatet til studerende ved statskundskab og arkæologi - de to fag, som Hendes Majestæt selv læste i sin tid som studerende på Aarhus Universitet i 1961-1962.

Hensigten med legatet på 25.000 kroner er at gøre det muligt for legatmodtagerne at studere i udlandet i forbindelse med deres studier på Aarhus Universitet.

FORHISTORISK ARKÆOLOGISTUDERENDE JESPER BORRE PEDERSEN

Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Jesper Borre Pedersen færdiggjorde i januar 2016 sin bacheloruddannelse i forhistorisk arkæologi. Han har i sin studietid udvist en passioneret interesse for sit fag forhistorisk arkæologi og har hurtigt lært at mestre alle de arkæologiske grundfærdigheder med høje karakterer i periode-, teori-, og metodefag.

Jesper Borre Pedersens bachelorprojekt betegnes som banebrydende, fordi det kaster nyt lys over, hvordan man forestiller sig, at den tidligste bosættelse i Norden udfoldede sig. I bachelorprojektet har Jesper Borre Pedersen sandsynliggjort, at værktøjsmaterialet fra de allerældste danske bopladser, tilhørende den såkaldte Hamburgkultur, er fremstillet af de samme mennesker. Opgaven kan således også munde ud i en eller flere vigtige artikler i internationale og danske tidsskrifter.

Dronningens Rejselegat gør det muligt for Jesper Borre Pedersen at studere flintmaterialet i Danmark og resten af Nordvesteuropa. Rejselegatet vil derudover blandt andet blive brugt til deltagelse i en international konference i London, hvor han kan fremlægge sine resultater og derigennem også opbygge sit eget internationale netværk.

MOLEKYLÆRBIOLOGISTUDERENDE SOFIE HINDKJÆR LAUTRUP

Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet

Sofie H. Lautrup er i gang med første del af sit ph.d.-projekt i molekylærbiologi. Hun gennemførte sin bacheloruddannelse med et flot resultat og blev på den baggrund optaget på ph.d.-skolens 3+5-ordning i 2014. 

Sofies forskningsprojekt går ud på at undersøge, hvordan visse stoffer som produceres i kroppen under motion har en positiv indflydelse på hjernen, og blandt andet leder til forbedret hukommelse og evne til at lære nyt hos ældre. På længere sigt forventes det, at Sofies projekt kan bidrage til nye forebyggende og terapeutiske tiltag. Allerede nu har hun opnået lovende resultater, som forventes at kunne publiceres i et internationalt anerkendt tidsskrift inden for det kommende år.

Udover at være en meget dygtig, engageret og energisk studerende, har Sofie i nogle år fungeret som studievejleder for molekylærbiologistuderende og påtaget sig undervisningsopgaver i forbindelse med krævende kurser for yngre medstuderende samt laboratorieundervisning af gymnasie- og folkeskoleelever, som en del af koordinatorjobbet for praktik på universitetet.

Rejselegatet vil hun bruge i forbindelse med et otte måneders forskningsophold ved National Institute on Aging, National Institutes of Health (NIH), USA, for blandt andet at få adgang til unikke musemodeller, der vil være af stor værdi for hendes forskningsprojekt.

MEDICINSTUDERENDE SOPHIE BRINCK

Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Sophie Brinck er kandidatstuderende i medicin på Aarhus Universitet, hvor hun har vist overskud til ikke blot at passe et krævende studie og få høje karakterer, men samtidig også deltage aktivt inden for en række faglige og sociale aktiviteter.

Hun interesserer sig for genetisk- og infektionsmedicinsk forskning og gennemførte et forskningsår på Aarhus Universitetshospitals infektionsmedicinske afdeling Q.

Sophie Brinck er målrettet og udstyret med et konkurrencegen, som har resulteret i, at hun har præsteret at vinde en sølvmedalje til DM på Ironmandistancen i triatlon. Den energi slår igennem i Sophie Brincks daglige arbejde i og uden for laboratoriet. Ved siden af sit forskningsprojekt og sit studium har hun været medlem af bestyrelsen for ph.d.-foreningen og deltaget som medarrangør af PhD Day 2016.

Rejselegatet skal bruges til en international konference eller kongres i forbindelse med hendes ph.d., hvor Sophie Brinck håber at præsentere sin forskning. 

STATSKUNDSKABSSTUDERENDE JOHAN GØTZSCHE-ASTRUP

Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Johan Gøtzsche-Astrup har fået topkarakterer i en lang række fag på sit statskundskabsstudie og hører således til de allerdygtigste på sin årgang. På instituttet har han både været tutor og arbejdet som instruktor i politisk sociologi. Desuden har han været medlem af studenterrådet Statsrådet og været med til at arrangere politisk sociologiske oplæg ved en konference på instituttet.

Nu har Johan Gøtzsche-Astrup færdiggjort sin bacheloruddannelse i statskundskab og skal i gang med et etårigt studium i politisk sociologi ved London School of Economics and Political Science.

”Jeg håber at kunne tage mange af disse indsigter med hjem til Danmark, hvor det danske erhvervsliv kan drage nytte af en nuanceret forståelse af forholdet mellem politiske institutioner og markedet,” siger Johan Gøtzsche-Astrup.

Når Johan Gøtzsche-Astrup ikke fordyber sig i studiet, løbetræner han, spiller fodbold eller læser britisk 1700-talslitteratur eller en af de store russiske romaner. Han har også et stort engagement for socialt udsatte, som han bl.a. har hjulpet på Red Barnets lektiecafé.