Modtagere af Dronning Margrethe II's rejselegat til studerende ved Aarhus Universitet 2022


Mathilde Vestergaard Meyer, ph.d.-studerende i arkæologi, Faculty of Arts

Hvad kan børns legetøj fortælle os om fortidens samfund? Det er et af hovedspørgsmålene i Mathilde Vestergaard Meyers bachelorprojekt og i hendes nyligt igangsatte ph.d.-projekt, hvor hun vil rekonstruere børns aktiviteter i en række forskellige fortidige kulturer, blandt andet Thule-kulturen på Grønland.

I løbet af sin studietid har Mathilde Vestergaard Meyer arbejdet på både Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum og Moesgaard Museum, hvor hun som forskningsassistent også beskæftigede sig med arkæologiske undersøgelser.

Dronning Margrethe II’s rejselegat muliggør en studierejse til Grønland, hvor Mathilde Vestergaard Meyer kan studere legetøj og andre genstande fra fortidens børn.

Ida Vidar Kristensen, kandidatstuderende i statskundskab, Aarhus BSS

Ida Vidar Kristensen er optaget af et klassisk speciale inden for statskundskaben: politisk holdningsdannelse. Hun skrev bacheloropgave om, hvordan vælgerne vurderer en kandidat, der trækker ’jydekortet’, dvs. pointerer sit jyske ophav.

Ida Vidar Kristensen har kombineret sine stærke faglige kompetencer med relevant studiearbejde for VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Det har givet hende et praktisk kendskab til forsknings- og evalueringsopgaver og blod på tanden til en videre karriere inden for forskning.

Dronning Margrethe II’s rejselegat giver Ida Vidar Kristensen mulighed for et studieophold på Institut d'études politiques de Paris (’Sciences Po’).

Johanne Jul Elnegaard, kandidatstuderende i medicin, Faculty of Health

Johanne Jul Elnegaard har som forskningsårsstuderende arbejdet med et projekt om fedme og leverens ophobning af fedt, og hun har publiceret en forskningsartikel om emnet. Samtidig er hun en vellidt studenterunderviser i emnerne cellebiologi og histologi.

Ved siden af studie, forskning og undervisning arbejder Johanne Jul Elnegaard for at skabe gode rammer på medicinstudiet i både studienævn, medicinerråd og institutforum på Institut for Biomedicin.

Dronning Margrethe II’s rejselegat giver Johanne Jul Elnegaard mulighed for at deltage i en international konference i Canada med fokus på fedme og diabetes, hvor hun skal præsentere sine forskningsresultater.

Sebastian Loeschcke, kandidatstuderende i datalogi, Faculty of Natural Sciences

Sebastian Loeschcke har i sit studie særligt fokus på machine learning og data-intensive systemer, og han har som bachelorstuderende været førsteforfatter på en videnskabelig artikel om, hvordan man gør big data mere håndgribeligt. Han har præsenteret sine resultater på en international konference i Sverige.

Sebastian Loeschcke har gået på datalogiuddannelsens talentspor for særligt talentfulde studerende – Pre-Talent Track – og efterfølgende selv været instruktor på talentsporet. Samtidig har han taget del i forskningsaktiviteter i flere forskellige forskningsgrupper på instituttet.

Dronning Margrethe II’s rejselegat giver Sebastian Loeschcke mulighed for at rejse til Tel Aviv for at præsentere sin nye videnskabelige artikel på en international konference om computer vision og machine learning.

Mark Meyer, kandidatstuderende i Byggeri, Faculty of Technical Sciences

Mark Meyer er på sin kandidatuddannelse særligt optaget af bæredygtighed, indeklima og energioptimering samt genanvendelse af byggematerialer. Han er en entusiastisk studerende, der med sine evner og sit engagement kan sætte retningen for en mere bæredygtig byggebranche. Byggebranchen står for en stor del af verdens ressourceforbrug, og en mere bæredygtig tilgang vil komme alle til gavn. Ved siden af studierne har Mark Meyer studierelevant arbejde som studentermedhjælper ved Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S.

Dronning Margrethe II’s rejselegat giver Mark Meyer mulighed for at tage på et udvekslingsophold ved Politecnico di Milano, hvor han kan dykke mere ned i det bæredygtige byggeri.