Hvorfor reagerer mennesker forskelligt på infektionssygdomme?

Visninger
Professor Trine Hyrup Mogensen: Hvorfor reagerer mennesker forskelligt på infektionssygdomme?

Om foredraget ved professor Trine Hyrup Mogensen

Når man udsættes for smitte med en infektionssygdom, er der stor forskel på, om man får sygdommen – og hvor alvorlig den bliver. Mens nogle mennesker kan udsættes for virus eller bakterier uden at blive syge eller kun får meget beskedne symptomer, får andre et meget alvorligt sygdomsforløb med indlæggelse på intensivafdeling med mulig dødelig udgang. En række faktorer hos individet spiller ind: Genetik, køn, livsstilsfaktorer, medicin, mikrobiom (bakterier i mave-tarm-kanalen, huden osv.) og andre faktorer i miljøet.

Min forskning handler om at forstå, hvorfor vi mennesker har forskellig modtagelighed over for infektionssygdomme - med specielt fokus på medfødte genetiske faktorer og immunsystemets funktion. Jeg vil beskrive den nyeste viden om genetik og immunologi, som forklarer infektionssygdommes forløb samt beskrive studier af patienter med immundefekter, som gør individer specielt sårbare for alvorlige infektioner, bl.a. virusinfektioner i hjernen, alvorlig influenza, tuberkulose og lungebetændelse.


Trine Mogensen

Professor MSOInstitut for Klinisk Medicin - Infektionssygdomme
1444931 / i40