Tilmelding for medarbejdere

Invitationen til medarbejdere udsendes pr. mail den 8. august. Du skal tilmelde dig via det link, der fremgår af mailinvitationen. OBS: Vær dog opmærksom på, at hvis du er ansat på AU og modtager den personlige invitation fremsendt pr. mail den 7. august, bedes du bruge tilmeldingslinket i den personlige invitation og ikke medarbejderlinket.

Tilmeldingen åbner den 8. august kl. 09.00, og tilmeldingsfristen er den 24. august 2023
I uge 36 udsendes besked pr. mail om udfaldet af lodtrækningen. Se medarbejderinvitationen ved at klikke her til højre.

Pladserne til medarbejdere (med ledsager) til Aulaen om eftermiddagen og til Store Sal om aftenen fordeles relativt efter antallet af medarbejdere på de fem fakulteter og administrationen, så alle har lige store chancer for at få en plads. Lodtrækningen foretages af KongresKompagniet.

Hvis du ikke er tildelt billetter efter lodtrækningen, placeres du automatisk på en venteliste. Skulle der blive flere pladser ledige i Aulaen eller Musikhuset, vil KongresKompagniet kontakte de næste på lodtrækningslisten pr. mail. Returnerede billetter uddeles til ventelisten hver dag – helt frem til selve årsfestdagen kl. 12.

Ønsket er, at så mange som muligt får glæde af højtideligheden i Aulaen og aftenarrangementet i Musikhuset. KongresKompagniet, som står for elektronisk distribution af billetterne, vil derfor gerne have besked så hurtigt som muligt, hvis man er forhindret i at komme. Det gælder også, hvis det viser sig at være tilfældet, efter man har fået tilsendt billetter.

Kontakt i så fald venligst KongresKompagniet på mailadressen meda@kongreskompagniet.dk med oplysning om billetternes placering i Store Sal (indgang, række, sæde). Det samme gælder for adgangskort til aulahøjtideligheden. På den måde kan andre få glæde af pladserne.

OBS: Vi sender billetter og adgangskort elektronisk. Man kan enten medbringe billetterne i print eller vise dem på mobiltelefonen.


Fotos: Lise Balsby