Tilmelding for medarbejdere

Invitationen til medarbejdere udsendes pr. e-mail den 9. august. Du skal tilmelde dig via det link, der fremgår af e-mailinvitationen. OBS: Vær dog opmærksom på, at hvis du er ansat på AU og modtager den personlige invitation fremsendt pr. e-mail den 8. august, bedes du bruge tilmeldingslinket i den personlige invitation og ikke medarbejderlinket.

Tilmeldingen åbner den 9. august kl. 09.00, og tilmeldingsfristen er den 23. august 2022
I uge 35 udsendes besked pr. mail om udfaldet af lodtrækningen. Se medarbejderinvitationen ved at klikke her til højre.

Pladserne til medarbejdere (med ledsager) til Aulaen om eftermiddagen og til Store Sal om aftenen fordeles relativt efter antallet af medarbejdere på de fem fakulteter og administrationen, så alle har lige store chancer for at få en plads. Lodtrækningen foretages af KongresKompagniet.

Ønsket er, at så mange som muligt får glæde af højtideligheden i Aulaen og aftenarrangementet i Musikhuset. KongresKompagniet, som står for elektronisk distribution af billetterne, vil derfor gerne have besked så hurtigt som muligt, hvis man er forhindret i at komme. Det gælder også, hvis det viser sig at være tilfældet, efter man har fået tilsendt billetter.

Kontakt i så fald venligst KongresKompagniet på mailadressen meda@kongreskompagniet.dk eller tlf. 8629 6960 med oplysning om billetternes placering i Store Sal (indgang, række, sæde). Det samme gælder for adgangskort til aulahøjtideligheden. På den måde kan andre få glæde af pladserne.

OBS: Vi sender igen i år billetter og adgangskort elektronisk. Man kan enten medbringe billetterne i print eller vise dem på mobiltelefonen.