Forskningens Døgn

Læs mere om årets Forskningens Døgn på www.au.dk/fd

Har du spørgsmål til Forskningens Døgn, kan du rette henvendelse til Charlotte Boel, Events og Kommunikationsstøtte, på cbo@au.dk eller 3069 8081.