Kort om priserne og tidligere modtagere

Kort om Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
Prisen blev indstiftet i 1956 i anledning af Carl Holst-Knudsens 70-års fødselsdag. Carl Holst-Knudsen spillede i en lang årrække en afgørende rolle for opbygningen af Aarhus Universitet. Fra 1933 til 1956 var landsretssagfører Carl Holst-Knudsen formand for såvel Aarhus Universitet som for Universitets-Samvirket. Han blev involveret i universitetet fra dets spæde start i 1928, da han som medlem af Århus byråd blev valgt som en af byrådets repræsentanter i bestyrelsen for ”Universitetsundervisningen i Jylland”.

Læs mere om Videnskabsprisen og tidligere modtagere.


Kort om Victor Albeck-prisen

Den københavnske overlæge Victor Albeck var den vigtigste grundlægger bag Aarhus Universitet. Han flyttede til Aarhus for at arbejde som overlæge og leder af den aarhusianske fødselsanstalt og begyndte fra omkring 1913 at arbejde ihærdigt på at fremme de videnskabelige miljøer i Aarhus med det endelige mål at få grundlagt et universitet. Han nåede sit mål efter mange års udviklingsarbejde og fundraising i 1928 med oprettelsen af "Universitetsundervisning i Jylland", hvilket blev begyndelsen på det universitet, vi kender i dag.

Victor Albeck-prisen uddeles til et yngre, dansk forskertalent og uddeles første gang i 2021. 


Kort om Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris
Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris uddeles til lovende unge forskere, som har afsluttet deres ph.d.-uddannelse ved Aarhus Universitet det forgangne år. Ved universitetets 75-års jubilæum i 2003 modtog fem nyudklækkede ph.d'er fra universitetet for første gang priserne som anerkendelse for deres forskningsindsats, og siden har uddelingen været en fast årlig begivenhed. Prisen følges op af et beløb på 50.000 kr. Forskningsfondens ph.d.-priser bliver i 2020 uddelt for 18. gang. Fem ph.d'er er udvalgt til at modtage en ekstra anerkendelse for deres indsats. 

Se de tidligere modtagere af ph.d.-prisen.