Årets modtagere af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris

Professor Nils Ole Bubandt

Professor i antropologi Nils Ole Bubandt modtager Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris for sin nytænkende forskning i samspillet mellem mennesket og andre arter i den antropocæne tidsalder og for sine mangeårige studier af forholdet mellem magt, magi, politik og religion i samtidens Asien.

Nils Ole Bubandt har en master-grad fra Melbourne University og en ph.d. fra The Australian National University fra 1996. Han blev lektor i antropologi ved Aarhus Universitet i 1999 og har været professor MSO fra 2010. I 2016 blev Nils Ole Bubandt udnævnt til professor ved Institut for Kultur og Samfund, samme år hvor han – som den første ved Aarhus Universitet – blev tildelt den antropologiske doktorgrad (dr.scient.anth.). Doktorafhandlingen, The Empty Seashell. Witchcraft and Doubt on an Indonesian Island, der bygger på mere end tyve års feltarbejde, er et dybdegående antropologisk studie af hekseri i Sydøstasien, som med et imponerende teoretisk overblik udfolder en radikalt ny tilgang til studiet af modernitet, hekseri og tvivl og tro.

Bubandt hædres endvidere for sit store interdisciplinære forskningsprojekt, AURA, der centrerer sig om den antropocæne tidsalder. Projektet er et banebrydende samarbejde mellem biologer, filosoffer og antropologer om at skabe en transdisciplinær forståelse dels af mennesket som en ny dominerende ”force of nature” og dels af de nye landskaber, som mennesker og andre arter sammen producerer og påvirker i det antropocæne.  Succesen med AURA viser Nils Ole Bubandt som en visionær forsker, der forstår at gentænke og videreudvikle ”state of the art” inden for sit forskningsfelt.Yderligere oplysninger:

  • Professor Nils Ole Bubandt
  • Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Antropologi
  • Telefon: +4560940266
  • Email: bubandt@cas.au.dk

Professor Bo Ernø Honoré

Professor Bo Ernø Honoré er én af de helt ”tunge” forskere inden for økonometri, og han har arbejdet tæt sammen med de to Nobelprismodtagere, Dale T. Mortensen (2010) og James Heckman (2000). Heckman var Bo Ernø Honorés PhD-vejleder i 1987.

Siden har han slået sit eget navn fast med en lang række publikationer i førende internationale tidsskrifter som Econometrica og Review of Economics Studies samt Journal of Econometrics og Econometric Theory.

Bo Ernø Honorés forskning har især drejet sig om såkaldte varighedsmodeller, valgmodeller og panelmodeller. Hans metoder er blevet anvendt inden for så forskellige områder som prisfastsættelse, ligeløn, arbejdsløshed, cancerbehandling og børneforskning.

Selv om langt størstedelen af Bo Ernø Honorés akademiske karriere er foregået i USA, glemmer han ikke sine rødder på Aarhus Universitet. Han har ofte gæstet Institut for Økonomi på Aarhus BSS, været medlem af professoratbedømmelsesudvalg ved Institut for Økonomi, og han har ofte været vært for PhD-studerende fra Aarhus Universitet under deres ophold i USA.

Selv forlod Bo Ernø Honoré Danmark efter sin (ækvivalent med) BSc i matematik-økonomi fra Aarhus Universitet i 1983 for at studere videre og arbejde på University of Chicago. Han blev adjunkt og senere lektor ved Norhwestern University, inden han i 1994 som 34 årig blev professor ved Princeton University. Her har han siden 2012 været Class of 1913 Professor of Political Economy.

Bo Ernø Honoré har desuden været medlem af Danmarks Grundforskningsfond i perioden 2008-2015.

Yderligere oplysninger:

  • Professor Bo Ernø Honoré
  • Princeton University, Department of Economics Department of Economics
  • Princeton, NJ 08544-1021
  • Telefon: (609) 258-4014
  • Email: honore@Princeton.EDU