Konference: Hvorfor bliver de ikke?

Program for konferencen

Hver femte studerende på de videregående uddannelser stopper inden for det første år. De fleste påbegynder en ny uddannelse, mens andre aldrig kommer i gang med en ny. Konferencens formål var at blive klogere på hvorfor, hvilke faktorer der spiller ind og hvilke indsatser, der virker. 

Dagen blev indledt ved keynote speaker Professor Vincent Tinto, der er den førende forsker inden for feltet fastholdelse og frafald på videregående uddannelsesinstitutioner.     

Derudover blev der præsenteret en række igangværende fastholdelsesprojekter samt afholdt fire forskellige workshops om temaet.

Konferencen var målrettet både studerende, undervisere, uddannelsesledere og administrative medarbejdere.

Professor Vincent Tintos keynote:

Workshops:

Postersession:

Postersession Rollups