AU Uddannelse
Ledelsesinformation i Power BI

Information om Power BI

Denne hjemmeside giver information omkring AU Uddannelse ledelsesinformation i Power BI. Her kan du finde vejledninger og information omkring Power BI. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med information omkring nye apps, årsrapporter, vejledninger samt FAQ til Power BI. Oplever du problemer eller har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Analyse og Indberetning på analyseogindberetning.udd@au.dk 

AU Uddannelse bevæger sig væk fra længere tekstnotater opdelt efter emne, fx førsteårsfrafald, over imod en højere grad af grafisk visning i Power BI og en mere samlet og ensartet ledelsesinformation. Den væsentligste ledelsesinformation vil blive opsamlet i halv- og helårlig afrapportering målrettet den øverste ledelse og vise tal på fakultetsniveau, der vil kunne tilgås via Power BI og printes (pdf). 

Datapakkerne henvender sig særligt til studieledere m.fl. og indeholder indikatorer og supplerende nøgletal fordelt på enkelte uddannelser. 
Den dynamiske, live data app vil særligt henvende sig til institutledere, studieledere, LI-arbejdsgruppe m.fl. og vise tal på fakultets-, institut og uddannelsesniveau.  

Adgang til Power BI

Årsrapporten og datapakkerne kan tilgås på dette link: app.powerbi.com
Login: AU-ID i formatet [AUxxxxxx@uni.au.dk]
Password: Det til Windows m.fl.

Hvis billedet er tomt, tryk på symbolet hus og vælg 'UDD Halvårlig status BI 012' for at hente årsrapporten og 'UDD Datapakker_009' for at hente de ordinære datapakker og EVU-datapakkerne. 

Brug Google Chrome som browser, den fungerer bedst. Man mister funktionalitet i andre browsere.
Man kan også logge på med en iOS app til Ipad. Den kan findes i App Store.
App og rapporter indeholder GDPR henvisninger og der foretages logning af siderne.

Tre hovedpunkter (apps) i den overordnede AU Uddannelse Power BI-struktur: 

  • Årsrapport med statiske data (fordelt på emne): UDD Halvårlig status BI 012
  • Datapakker til kvalitetsprocesser på det ordinære område og på efter- og videreuddannelsesområdet (fordelt på de enkelte uddannelser): UDD Datapakker BI_009
  • Ledelsesinformation med live data (fordelt på emne). Emnerapporter
    Sidstnævnte bliver udviklet løbende.