Dokumentation

Denne side samler dokumentation i relation til det løbende kvalitetsarbejde, der udføres i forbindelse med AU's uddannelser. Dokumentationen omfatter dels rapporter, notater og henvisninger til relevante sider, dels datasættene bag en række statistiske opgørelser. Da sidstnævnte indeholder data på individniveau, kan filerne kun tilgås af relevante medarbejdere internt på AU via login.

I menuen til højre findes årscyklus i forbindelse med studietal til Universitetsledelsen samt FÆL-nøgletallene (begge kræver login).

Nederst til højre findes en oversigt over, hvordan dokumentationen relaterer sig til de enkelte delpolitikker fra AU's politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet og til målsætningerne under hver delpolitik. På de underliggende sider findes der desuden yderligere detaljer vedrørende de enkelte delpolitikker, den særlige dokumentation, der gør sig gældende for disse samt delpolitikkernes målsætninger.