4. Studiemiljø

Nedenfor fremgår kvalitetspolitikkens delpolitik 4 samt målsætningerne for denne. Hver målsætning kan foldes ud for den fulde tekst. Under delpolitikken og de tilhørende målsætninger findes en liste over links til den dokumentation, der er særligt relevant for understøttelse af delpolitikken.

I højremenuen er der links til mere gennemgående dokumentation.

4. STUDIEMILJØ

Aarhus Universitet har som mål at skabe et attraktivt studiemiljø, der medvirker til at tiltrække og fastholde studerende. Et godt studiemiljø indebærer faglig og social integration, engagement, trivsel og understøtter læring. De systematiske bestræbelser på til stadighed at udvikle studiemiljøet på Aarhus Universitet indebærer at:

4.1 Attraktivt studiemiljø gennem faglig integration

Det attraktive studiemiljø bygger på faglig integration, som skabes gennem dialog mellem uddannelsesledelse, faglige miljøer samt studerende.

4.2 Stimulerende læringsmiljø

Studiemiljøet understøttes af et stimulerende læringsmiljø, hvor undervisere og studerende interagerer.

4.3 Faglig og social integration

Såvel danske som internationale studerende deltager i det faglige fællesskab, ligesom der ydes støtte til initiativer rettet mod faglig og social integration af studerende.

4.4 Vejledning og feedback på faglige præstationer

De studerende tilbydes individuel eller kollektiv vejledning og feedback på deres faglige præstationer med henblik på at øge læringen.

4.5 Studievejledning og rådgivning

De studerende tilbydes studievejledning gennem hele studietiden, og studerende med særlige behov tilbydes desuden rådgivning om hjælpemidler og vilkår.

4.6 Udvikling af fysiske, sociale, æstetiske og digitale rammer

De fysiske, sociale æstetiske og digitale rammer udvikles, således at de understøtter studiemiljøet.