Årgangsstatistik

FORMÅL

Årgangsstatistikken er et stort datasæt om de ordinære studerende, hvor der er fokus på, hvornår den studerende er optaget, og som har til formål at give studielederne information om, hvordan de forskellige årgange har udviklet sig. I årgangsstatistikken er det er muligt at se udviklingen i åbne, afsluttede og afbrudte indskrivninger hen over op til seks år og med to årlige punktnedslag. Det er muligt at sammenligne eksempelvis førsteårsfrafaldet på forskellige årgange. Der er også mulighed for at dykke ned i tallene og se på, om der for eksempel kan være en sammenhæng imellem frafald og variable fra den adgangsgivende eksamen, om en ændring af en studieordning giver mindre frafald, eller om der er en sammenhæng mellem antal sabbatår og studieprogression.

Dokumentation

Adgang til dokumentation kræver login.