Aktuel ledighed

FORMÅL

Uddannelses- og Forskningsministeriet opgør den aktuelle ledighed for dimittender fra de videregående uddannelser. Opgørelserne er opdelt på fuldførelsesår, institutioner og uddannelser, og viser dimittendernes bruttoledighedsgrad i det kvartal, der ligger et halvt år efter fuldførelsesdatoen samt i de kvartaler, der ligger 4-7 kvartaler efter fuldførelsesdatoen.