Ansøgnings- og optagelsesstatistik

FORMÅL

På baggrund af årets ansøgninger til samt tilbud om optagelse på AU's bacheloruddannelser udarbejdes statistikker, der viser profilen på henholdsvis ansøgerne og de heraf, som har fået tilbudt optagelse. Der er tale om supplerende information til de løbende opgørelser (se siden Årets ansøgninger og optag). Data opdeles på 1. prioriteter og samlet antal, aldersfordeling, adgangsgivende eksamen, ansøgningskvote og kønsfordeling.

Se også nøgletal på uddannelsesniveau i FÆL-tabellen på siden Dokumentation (kræver login).