Bachelorers videre forløb

FORMÅL

Opgørelsen giver et overblik over de typiske veje fra bachelor-/professionsbacheloruddannelserne til kandidatuddannelser ved AU.

Opgørelsen rummer dels en oversigt over andel bachelorer og professionsbachelorer, der fortsætter på en kandidatuddannelse ved AU sammenlignet med tidligere år, dels en oversigt over hvilke kandidatuddannelser, bachelorne indskrives på, fordelt på bachelor- og professionsbacheloruddannelser ved AU.

Opgørelsen er baseret på alle ordinære bachelorer og professionsbachelorer, der har færdiggjort en bacheloruddannelse henholdsvis en professionsbacheloruddannelse i perioden 1. oktober til 30. september året efter. Alle bachelorer/professionsbachelorer har dermed haft minimum fem måneder til at blive indskrevet på en kandidatuddannelse ved AU. Hvis en studerende ikke er indskrevet på en kandidatuddannelse senest på opgørelsestidspunktet i april året efter, vil de fremgå som Kandidat ikke påbegyndt. Enkelte bachelorer er indskrevet på en kandidatuddannelse, som de endnu ikke har påbegyndt. De vil indgå som bachelorer indskrevet på kandidatuddannelse på AU.

Professionsbachelorer indgår fra 2014.

Dokumentation

Adgang til dokumentation kræver login.