Beskæftigelsesundersøgelsen

FORMÅL

I overensstemmelse med AU's politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gennemfører AU systematisk en undersøgelse om dimittendernes beskæftigelsessituation. Formålet med beskæftigelsesundersøgelsen er at opretholde en løbende dialog med universitetets dimittender med henblik på det løbende kvalitetsarbejde med uddannelsernes kvalitet og relevans. Undersøgelsen bidrager med viden om dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet og deres videre karriereforløb.

Undersøgelsen omfatter dimittender fra alle uddannelsestyper: professionsbachelor, kandidat, master, diplom (HD) og ph.d. Dog indgår bacheloruddannelser som udgangspunkt ikke, da størstedelen fortsætter på en kandidatuddannelse, men de kan indgå efter behov.

Indsamlingsmetoden for de forskellige uddannelsestyper varierer på grund af hensyn til forskellige behov og populationsgrundlag. Dataindsamlingen er baseret på et spørgeskema for hver uddannelsestype med en fælles kerne på tværs af uddannelsestyperne for at sikre sammenlignelighed.

  • Ph.d.-undersøgelsen gennemføres årligt for 1 års og 5 års dimittender. Dimittenderne får tilsendt link til et elektronisk spørgeskema.
  • Professionsbachelor- og kandidatundersøgelsen gennemføres hvert 2. år i lige år for 1-2 års dimittender og 5-6 års dimittender. For at sikre dialogen med dimittender på nye uddannelser, gennemføres undersøgelsen for nye uddanneler hvert år de første 3 år. Dimittenderne får tilsendt link til et elektronisk spørgeskema.
  • Master- og diplomundersøgelsen gennemføres hvert 3. år for de seneste to-tre årgange minimum et halvt år efter dimission. Dimittenderne bliver kontaktet telefonisk eller får tilsendt link til et elektronisk spørgeskema, hvis telefonoplysninger mangler.

For fokus i undersøgelsen - se procesflowdiagrammerne bachelor/diplomingeniør og kandidat.

På efter- og videreuddannelsesområdet (master og diplom) er der i højere grad fokus på uddannelsens betydning for jobsituation og karriere før og efter uddannelsen.

Dokumentation

Beskæftigelsesundersøgelsen på AU (aggregerede rapporter)

Spørgeskemaer: Professionsbachelor (2014), diplomingeniør (2014), kandidat (2014), Ph.d. (2014) og master (2012)