EDDI/studieordning

FORMÅL

EDDI står for Education Designer og er det system, der anvendes til at generere studieordninger, studiediagrammer og indhold i kursuskatalog på baggrund af en række skabeloner. Studieordninger og studiediagrammer formidles blandt andet via studieguide.au.dk, og kurserne formidles via kursuskataloget. 

I EDDI dokumenteres blandt andet de forskellige adgangsveje til kandidatuddannelserne, og disse formidles via studieguiden til AU's kandidatuddannelser samt til diverse vejledningsmaterialer.