Førsteårsfrafald

FORMÅL

Der udarbejdes en mere omfattende rapport indeholdende en analyse af førsteårsfrafaldet på AU opdelt på uddannelser til internt brug.

Man skal være opmærksom på, at fakultetstallet i disse analyser ikke kan sammenlignes direkte med mere officielle indberettede fakultetstal fra AU til Danske Universiteter, idet de vil være renset for studieskift inden for fakultetet. Det officielle tal for førsteårsfrafald på fakultetet vil derfor være mindre, end det der er anvendt i den interne analyse.

Førsteårsfrafaldet opgøres som den andel af det foregående års KOT-optagne pr. 1. oktober, der ikke er indskrevet på samme uddannelse pr. 1. oktober året efter. Det vil sige, at man regnes som frafaldet, hvis man ét år og én måned efter studiestart ikke er indskrevet på samme uddannelse. Hvis man læser noget andet på samme fakultet, regnes man også for frafaldet.

Se også nøgletal på uddannelsesniveau i FÆL-tabellen på siden Dokumentation (kræver login).

Dokumentation

Adgang til dokumentation kræver login.