Frafald - udmeldelsesårsager

FORMÅL

Det er vigtigt at kende årsagerne til, hvorfor de studerende falder fra deres uddannelse.

Når de studerende udmeldes, kan det enten ske via AU Selvbetjening, eller det kan foregå som en administrativ udmeldelse. 

Via AU Selvbetjening bliver de studerende bedt om at angive en grund for anmodningen om udmeldelse. Disse er:

Nye begrundelser pr. 1/1 2014

Personlige forhold

Økonomiske forhold

Mgl. faglig integration (studiemiljø)

Mgl. social integration (studiemiljø)

Fagligt niveau på uddannelsen (for højt)

Fagligt niveau på uddannelsen (for lavt)

Fagligt indhold på uddannelsen

Uddannelsens jobmuligheder

Studieskift

Andet


Når udmeldelsen foregår som en administrativ udmeldelse, skal der ligeledes angives en udmeldelsesbegrundelse. Disse har en anden karakter end ovenstående.  

Dokumentation

Analysemodulet i forbindelse med datapakkerne giver fakulteterne mulighed for at lave udtræk vedrørende udmeldelsesårsager med henblik på lokal opfølgning.