Internationale studerende - udveksling

DEFINITION

Antal udvekslingsstuderende og antal studerende på udlandsstipendieordningen opdelt på fakulteter og fag opgjort pr. 1. oktober.

Se også nøgletal på uddannelsesniveau i FÆL-tabellen på siden Dokumentation (kræver login).

Dokumentation

Adgang til dokumentation kræver login.