Nye uddannelser og udbud

FORMÅL

I forbindelse med ikrafttrædelse af ny akkrediteringslov 1. juli 2013 er processen for ansøgning om nye uddannelser og udbud ændret såvel eksternt som internt.

Processen er udvidet og indeholder nu en ekstern prækvalifikation, som er en vurdering af relevans, samt uddannelsesakkreditering eller institutionsakkreditering. For at smidiggøre processen i en overgangsfase behandles uddannelsesinitiativet med en intern forhåndsansøgning kun en gang i Udvalget for Uddannelse, før den bliver sendt til intern godkendelse i Universitetsledelsen.

Processen omfatter alle nye videregående uddannelser og nye udbud samt Erasmus Mundus uddannelser med udbud i Danmark.

Dokumentation

Se siden Nye uddannelser under prækvalifikation og uddannelsesakkreditering for skabeloner til:

  • Fakultetsstrategipapir til Udvalget for Uddannelse og Universitetsledelsen
  • Udfærdigelse af prækvalifikationsansøgning til Styrelsen for Forskning og Uddannelse


Bemærk: Kun adgang fra AU-domæne.