Nyuddannedes beskæftigelse

FORMÅL

Uddannelses- og Forskningsministeriet har med baggrund i data fra Danmarks Statistik lavet en
række tabeller, der beskriver, hvad nyuddannede fra universiteterne laver 4-19
måneder efter, at de har fuldført deres uddannelse.

Medtaget i opgørelsen er nyuddannede bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende fra universiteterne.  

For at tage højde for at der ofte går lidt tid inden nyuddannede får arbejde, måles
de nyuddannedes aktivitet ikke lige efter fuldførelse, men først 4-19 måneder efter fuldførelse afhængig af fuldførelsestidspunktet.

For hver uddannelse er der udarbejdet både en oversigtstabel og en detaljeret tabel:

OversigtstabelDetaljeret tabel
1. Beskæftigede, under uddannelse eller udvandret 1. Fortsat i uddannelse
2. Beskæftigede
3. Udvandrede
2. Øvrige nyuddannede 4. Ledige
5. Udenfor arbejdsmarkedet