Optagelsestal (1.oktober)

DEFINITION

Bacheloroptag: Summen af årets studiestartere 1. marts (i året) og 1. oktober (i året) optaget gennem KOT (inklusiv 2. rundeoptag). Inklusiv professionsbacheloruddannelser.

Kandidatoptag: Optagne på kandidatuddannelsen i perioden 1. oktober (i året før) til 30. september (i året).

Se også nøgletal på uddannelsesniveau i FÆL-tabellen på siden Dokumentation (kræver login).

Dokumentation

Bacheloroptag 2010-2015 (1. oktober)

Kandidatoptag 2010-2015 (1. oktober)

Se endvidere siden for studienøgletal- og statistikker.

Adgang til øvrig dokumentation kræver login.