Studerendes søgemønstre

FORMÅL

Uddannelses- og Forskningsministeriet har offentliggjort oplysninger om de studerendes søgemønstre baseret på tal fra Den koordinerede tilmelding (KOT) og Undervisningsministeriets eksamensdatabase. Tallene opgøres 1. oktober.

De indeholder opgørelser over 1. prioriteter og tilbudt optagelse fordelt på blandt andet afgangsskole, angivet adgangseksamen og postdistrikt på ansøgningstidspunktet på såvel niveau for optagelsesområde samt institutionsniveau.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har desuden udarbejdet Danmarkskort fra 2014. Disse kort viser, hvor mange procent af ansøgerne i forhold til grupper af uddannelsesinstitutioner, der søgte optagelse på den givne institution som 1. prioritet. Ansøgerne er fordelt i forhold til ungdomsuddannelsesinstitutionens beliggenhed (kommune).

Der er lavet tilsvarende Danmarkskort for de ansøgere, der har fået tilbudt en studieplads.