Studieledertal

FORMÅL

Det primære formål med studieledertallene er at give studielederne information om, hvordan de studerende klarer sig på deres uddannelser.

I hovedtræk inderholder studieledertallene oplysninger om: 

  1. Studieprogression, herunder optjente ECTS (aktive ordinære bachelor-, professionsbachelor- og kandidatstuderende)
  2. Eksamensresultater for sidste eksamenstermin, herunder beståelsesprocenter og opnået karakterer (alle studerende inklusiv gæstestuderende, deltidsstuderende og ph.d.-studerende)

Der er mulighed for både aggregerede opgørelser samt oplysninger på individniveau. Sidstnævnte kan eksempelvis understøtte muligheden for at tilbyde vejledning eller anden støtte til forsinkede studerende.  

Dokumentation

Adgang til dokumentation kræver login.